Kontruktionsritning2snickare 2

Bygglov och bygglovshandlingar

Bygglovshandlingar

Bygglov krävs i de flesta fall men det är inte alltid det gör det, har du koll om du behöver det? Några av de första stegen när man ska bygga om, bygga till eller bygga nytt är att ta fram bygglovshandlingar och kontakta kommunens byggnadsnämnd. Detta är något som vi gärna hjälper er med, klicka här för att se om ert projekt är bygglovspliktig. Vi har specialister som besitter god kompetens och erfarenhet för att utföra alla typer av ritningar, konstruktionshandlingar och 3D-ritningar. Under byggets gång finns dessutom alltid en projektledare med som gärna besvarar era frågor och funderingar!

Hur går bygglovsprocessen till?

Vid en ansökan om bygglov är det mycket man måste tänka på och dokument kan lätt glömma att tas fram. Vart tar man fram dessa dokument, och behövs verkligen ett bygglov eller räcker det med en enkel bygganmälan? Stressa inte upp er över alla dessa frågor, vi på 2 Snickare hjälper er gärna med processens alla moment!

Vad krävs av dig som kund?

Ett av de första stegen man behöver göra när man ska ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan är att ta fram befintliga ritningar. Dessa handlingar hämtas på Byggnadskontoret eller på Stadsarkivet i din kommun. Vi på 2 Snickare hjälper er gärna med att ta fram berörda ritningar. Vi kan även vid förfrågan göra nya arkitektritningar som behövs får att få bygglov. Vi har egna konstruktörer och arkitekter i företaget.

Arkitektritningen påbörjas

Vi som företag kommer ut på ett kostnadsfritt platsbesök och lyssnar på era tankar och idéer om ert Projekt. Efter mötet skickas en offert ut innan den riktiga arkitektritningen påbörjas. Sedan går vi tillsammans igenom planritningen och boytan samt det ytliga av fasaden som fönster och dörrar. Vi stämmer av om några justeringar behöver göras innan vi går vidare till nästa steg. I nästa steg går vi igenom det visuella som vart duschen ska vara placerad eller hur stort kök önskas. Sista steget i processen är att fastställa allt på ritningen innan vi gör om den till en bygglovsritning. Denna ritning skickas sedan till Byggnadskontoret i din kommun för att bli granskad och godkänd.

Vad kräver kommunen?

I vissa fall kan kommunen kräva en konstruktionsritning, dvs en ritning på hur bygget ska utföras. Då vi har egna konstruktörer i företaget är detta något vi gärna hjälper er med på förfrågan. Ibland efterfrågas även övriga dokument så som markritningar och VVS-ritningar samt egenkontroller.

Nu är bygglovet godkänt

När du får svar från kommunen att din bygglovshandlig är godkänd innebär det inte att du kan starta ditt bygge, utan du behöver även få ett startbesked från kommunen. Efter att du fått beviljat bygglov och ett startbesked är det dags för att höra av sig till olika byggföretag för att få in offerter för projektet ni vill få utfört. Fördelen med att vänta att höra av sig till byggföretag för en offert tills man fått ett startbesked är att man endast får seriösa offerter från företag som har kunnat specificerat allt som kommer att behövas inför projektet.

Dags för tillträde

Efter att bygget är slutfört är det dags för en besiktning utfört av en opartisk besiktningsman. Denna tjänst bjuder vi på 2 Snickare på vid de större och mer kritiska arbetena för att skapa maximal trygghet för våra kunder. Efter att besiktningen blivit godkänd får ni tillträde till den nya delen och eventuella garantier börjar att gälla!

Kostnadsfria offerter och hembesök

Hos oss på 2 Snickare i Uppsala ingår alltid kostnadsfria offerter och hembesök. Här har du möjligheten att lugnt gå igenom med oss på plats vad du vill få gjort i hemmet och oftast vid de mindre projekten kan du få ett uppskattat pris redan på plats.

Egna konstruktörer och arkitekter

Vi besitter kunskapen att kunna utföra alla sorters ritningar, däribland konstruktionsritningar, arkitektritningar, 3D-ritningar och fysiska modeller av 3D-ritningar. Vi kommer gärna ut på ett kostnadsfritt platsbesök för att tillsammans med er skissa upp och gå igenom det kommande projektet. Därefter lämnas en offert till er som behöver ett godkännande innan den riktiga ritningen kan påbörjas!

Nöjd kund garanti

Vi på 2 Snickare är väldigt måna om våra kunder och just därför erbjuder vi upp till 2 års garanti på våra projekt. Tryggheten i en kundrelation är för oss väldigt viktigt och vi vill att ni ska kunna luta er tillbaka medan projektet utförs men även tiden efteråt.

Fråga mig!

Emil Holm

Emil Holm

Byggingenjör/Projektledare

Fyll i formuläret för offertförfrågan!

Vi återkommer inom kort och erbjuder alltid kostnadsfria offerter och hembesök!

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.