Rotavdrag snickare & hantverkare

Har du koll på ROT?

Visste du att rotavdrag gäller när du anlitar snickare och hantverkare? Vi har samlat det du behöver veta för att spara tusenlappar på ditt projekt.

Rotavdrag för snickare

Vad betyder ROT?

Vill du verkligen ta tag i ett projekt men tvekar för att du är rädd för att kostnaderna ska springa iväg? Tack vare rotavdraget för snickartjänster är det möjligt att göra verklighet av byggdrömmen utan att budgeten spricker.

ROT står för Reparation, Ombyggnad och Tillbyggnad. Det är ett statligt skatteavdrag som ges till privatpersoner för vissa typer av arbeten. Avdraget berättigar olika typer av renoveringsarbeten i befintliga bostadshus och fastigheter som inte är nyare än fem år. Kontrollera alltid att byggfirman du vill använda har en F-skattsedel, d.v.s. är ett legitimt och registrerat företag med ett giltigt organisationsnummer.

Utnyttja rotavdrag för hantverkare

Hur mycket kan jag spara?

Tiotusenkronorsfrågan, bokstavligt talat: hur mycket billigare kan min slutfaktura bli? Sammanlagt har du rätt till en skattereduktion som motsvarar upp till 30% av arbetskostnaden, inklusive moms. Notera att den berättigade skatterabatten endast kan användas för att minska arbetskostnaden, och inte för exempelvis material, parkering eller resor. Maxbeloppet för rotavdrag ligger i dagsläget på 50 000 kronor per person och år. Hur mycket rotavdrag man är berättigad är baserat på årsinkomst och inbetald skatt. Tumregeln lyder att en inkomst på 26.000-28.000 kronor i månaden och uppåt brukar räcka för att beviljas full skattereduktion. Du måste ha betalat motsvarande summa i skatt under året som du vill göra skatteavdrag på.

Vad händer om vi är två personer i samma hushåll som äger bostaden tillsammans? Då blir summan dubbelt så stor!

Maximera rotavdraget

Så gör du för att dubbla ROT-avdraget.

Planerar du för en större renovering, ombyggnation eller tillbyggnad? Med vår hjälp kan du maximera ditt rotavdrag. Vi bokar in arbetet så det sträcker sig över två kalenderår, på så vis har du rätt att ansöka om ROT för hantverkartjänster för båda kalenderåren. Vilket innebär att ni i bästa fall kan spara upp till 200 000 kronor på ert projekt om ni är två i hushållet som ansöker om rotavdrag samtidigt.

2 Snickare gör det åt er

Måste jag ansöka själv om ROT?

Nej, som kund du kan luta dig tillbaka medan 2 Snickare sköter all nödvändig kontakt med Skatteverket. Det enda som du behöver tänka på som privatperson är att direkt betala en rabatterad summa av arbetskostnaden. Som byggföretag kan vi nämligen inte ansöka om rotavdrag innan summan är betald. Därefter kan utföraren ta ut en betalning på kvarstående belopp från Skatteverket. Du kommer erhålla ett intyg på hur mycket skattereduktion som du har nyttjat under uppdraget.

Vilka kriterier måste uppfyllas för att ha rätt till ROT-avdrag?

Ett av grundkriterierna är att du betalat tillräckligt med skatt under inkomståret som du ansöker om rotavdrag för snickare eller andra yrkesgrupper som omfattas av rotavdraget. Fr.o.m. 2016 ligger subventionsgraden på 30% av arbetskostnaden och inte 50% som det var tidigare. För att nyttja ett rotavdrag på 50 000kr måste arbetskostnaden uppgå till 167 000kr. Notera att det inte är tillåtet att vara släkt med utföraren, du får exempelvis inte anlita dina syskons barnbarn. Läs om övriga kriterier nedan.

Övriga kriterier:

 • Du är boende i Sverige (eller betalar skatt i Sverige).
 • Du har fyllt 18 år vid beskattningsårets utgång.
 • Du är inte släkt med utföraren.
 • Du har innestående rotavdrag kvar att använda.
 • Du har betalt för arbetet före årsskiftet så att avdraget kommer med i din deklaration året efter.
 • Du som ägare av bostaden måste betala fakturan. Är det någon annan som betalar fakturan blir inte arbetet berättigat för skattereduktion.

Krav på bostaden:

 • Arbetet måste utföras på eller i ett småhus, ägarlägenhet, fritidshus eller bostadsrätt.
 • Du måste äga fastigheten där arbetet utförs.
 • Du måste bo eller delvis bo i fastigheten.
 • Bostaden måste vara äldre än fem år om ni bygger om eller bygger till (om du reparerar ett småhus till ursprungligt skick är åldern på huset däremot orelevant).
 • Arbetet måste utföras på plats. Arbete som behöver förflyttas till en verkstad är inte avdragsgillt.

Det existerar dock ett undantag: om man äger sina föräldrars bostad. Då kan man nämligen använda rotavdraget trots att man inte bor där.

Läs gärna mer om rotavdrag hos Skatteverket.

Projekt som beviljas rotavdrag:

Altan - Småhus

Ombyggnad och reparation av en altan som är sammanbyggd med bostadshuset ger rätt till skattereduktion. Även tillbyggnad av altan till befintligt småhus ger rätt till skattereduktion. Altanen ska vara i trä eller på gjuten platta. Plattor på marken räknas till markarbeten och ger inte rätt till skattereduktion.

Badrum

Renovering och ombyggnad av badrum ger rätt till skattereduktion.

Badrumsinredning

Byte av badrumsinredning ger rätt till skattereduktion.

Balkong - Småhus

Tillbyggnad av balkong till småhus ger rätt till skattereduktion.

Bergvärme

Borrning och installation av bergvärme ger rätt till skattereduktion. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

Bidrag

Om bidrag eller stöd lämnats från stat, kommun eller landsting för en del av arbetskostnaden ger inte någon del av arbetet rätt till skattereduktion. Om det klart framgår att bidraget eller stödet endast avser kostnader för material kan skattereduktion för arbetskostnad medges.

Blandare

Byte av blandare ger rätt till skattereduktion.

Bostad i utlandet

Den som är obegränsat skattskyldig i Sverige kan få skattereduktion för ROT-arbeten som utförts i bostad inom EU/EES-området förutsatt att övriga förutsättningar för skattereduktion är uppfyllda.

Bostadsrätt

Äger kunden en lägenhet i en bostadsförening eller ett bostadsaktiebolag kan kunden få skattereduktion för rotarbeten. Det är bara enskilda bostadsrättshavare som kan få skattereduktion inte bostadsrättsföreningen som sådan. Det är bara sådana rotarbeten som utförs i lägenheten och som kunden svarar för som ger rätt till skattereduktion. Kunden kan alltså inte få skattereduktion för arbeten utanför lägenheten även om bostadsrättsföreningens stadgar ålagt kunden dem.

Braskamin

Arbetskostnad för att sätta in en braskamin ger rätt till skattereduktion.

Bredband

Nedgrävning av ledningar för bredband på den egna tomten ger rätt till skattereduktion. Den del av arbetet som utförs utanför tomten, t.ex. på gatan ger inte rätt till skattereduktion. Kostnad för maskiner räknas inte till arbetskostnad. Installationen av bredbandet inne i bostaden ger inte heller rätt till skattereduktion. Observera att även om fast pris används, måste fördelningen mellan skattereduktionsgrundande arbete respektive ej skattereduktionsgrundande arbete spegla det verkliga förhållandet.

Brunnsborrning

Borrning och grävning av brunn ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vattnet är avsett att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

Byggnad på ofri grund

Den som äger och bor i småhus på ofri grund kan medges skattereduktion för rotarbeten som utförs på byggnaden och på tomten som tillhör småhuset.

Carport

Nybyggnad av fristående carport ger inte rätt till skattereduktion. Carport som är ihop byggd med befintligt hus är att jämställa med tillbyggnad och ger rätt till skattereduktion. En carport får anses vara ihop byggd med huset om det finns en dörr mellan det befintliga huset och carporten eller om carportens yttervägg till 75 procent eller mer består av bostadshusets yttervägg.

Centraldammsugare

Installation av centraldammsugare ger rätt till skattereduktion.

Dränering

Grävning och dränering av grund ger rätt till skattereduktion. Även arbetskostnaden för att återställa marken efter det att dräneringsarbetet är utfört ger rätt till skattereduktion förutsatt att återställningsarbetet sker i direkt anslutning till rotarbetet. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

Dödsbo

Ett dödsbo kan endast få skattereduktion för arbeten som utförts före dödsfallet. Flyttstädning i samband med avveckling av boet ger inte rätt till skattereduktion. Läs också Skatteverkets ställningstagande som berör denna punkt.

Dörrar i småhus

Byte av dörrar i småhus ger rätt till skattereduktion. Tillverkning av måttbeställda dörrar som sker i företagets lokaler ger däremot inte rätt till skattereduktion. Inte heller lackning eller målning av dörrar som sker i företagets lokaler ger rätt till skattereduktion.

Elanslutning

Nedgrävning av ledningar för elektricitet ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att elektriciteten är avsedd att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

Elarbeten - Småhus

Elarbeten på byggnaden, småhuset eller ett befintligt komplementhus, ger rätt till skattereduktion. Exempel på elarbeten som ger rätt till skattereduktion är installation, byte och komplettering av el-central (proppskåp), modernisering av el, och extra vägguttag. Elinstallationer i trädgården ger däremot inte rätt till skattereduktion.

Elarbeten - Bostadsrätt

Elarbeten som utförs i bostadsrätt ger rätt till skattereduktion förutsatt att elarbetet utförs i lägenheten och är sådant arbete som bostadsrättsinnehavaren själv svarar för enligt stadgarna. Exempel på elarbeten som kan ge rätt till skattereduktion är installation, byte och komplettering av el central (proppskåp), modernisering av el, och extra vägguttag.

Europeiska samarbetsområdet (EES)

Rotarbeten på bostäder inom EES ger rätt till skattereduktion förutsatt att övriga förutsättningar för skattereduktion är uppfyllda. Observera att skattereduktionen endast får effekt om den enskilde betalar kommunal eller statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift eller statlig fastighetsskatt i Sverige.

Fasadtvätt

Fasadtvätt ger rätt till skattereduktion.

Fiberdragning

Nedgrävning av ledningar för bredband på den egna tomten ger rätt till skattereduktion. Den del av arbetet som utförs utanför tomten, t.ex. på gatan ger inte rätt till skattereduktion. Kostnad för maskiner räknas inte till arbetskostnad. Installationen av bredbandet inne i bostaden ger inte heller rätt till skattereduktion. Observera att även om fast pris används, måste fördelningen mellan skattereduktionsgrundande arbete respektive ej
skattereduktionsgrundande arbete spegla det verkliga förhållandet.

Fjärrvärme - Småhus

Nedgrävning av ledningar för fjärrvärme ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att fjärrvärmen är avsedd att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

Fritidshus

Reparation samt om- och tillbyggnad av fritidshus ger rätt till skattereduktion förutsatt att den som söker skattereduktion äger fritidshuset och själv använder det för fritidsboende.

Fönster - Småhus

Målning och byte av fönster eller fönsterbleck i bostadsbyggnaden ger rätt till skattereduktion. Arbete med fönster som utförs i företagets lokaler ger inte rätt till skattereduktion.

Förälders hushåll

Skattereduktion för husarbeten som utförs i förälders hushåll ger rätt till skattereduktion. För skattereduktion för rotarbete gäller dock att den som ansöker om skattereduktion också är den som äger förälderns bostad.

Grund - Åtgärder på krypgrund

Åtgärder för att förhindra till exempel fukt i krypgrund ger rätt till skattereduktion.

Hängrännor

Byte av hängrännor ger rätt till skattereduktion. Rensning av hängrännor ger också rätt till skattereduktion.

Infiltrationsanläggning

Installation av infiltrationsanläggning eller infiltrationsbädd ger rätt till skattereduktion förutsatt att anläggningen ligger på tomten där bostaden är belägen. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

Jordvärme

Grävning av jordvärme ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att jordvärmen är avsedd att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

Kakelugn

Arbetskostnad för att sätta in en kakelugn ger rätt till skattereduktion.

Kommunalt vatten och avlopp

Indragning av kommunalt vatten och avlopp till äldre bostadsbyggnad ger rätt till skattereduktion. förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Arbetet ger dock inte rätt till skattereduktion om kommunen utför det. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad. Läs också Skatteverkets ställningstagande som berör denna punkt.

Kranar

Byte av kranar ger rätt till skattereduktion.

Kök

Renovering av kök ger rätt till skattereduktion. Lackning av köksluckor som utförs i företagets lokaler ger inte rätt till skattereduktion.

Köksfläkt

Montering av köksfläkt ger rätt till skattereduktion eftersom det normalt är förenat med visst byggarbete. Service av köksfläkt ger inte rätt till skattereduktion.

Luftvärmepump

Montering av luftvärmepump ger rätt till skattereduktion. Service av luftvärmepump ger dock inte rätt till skattereduktion.

Lås - Småhus

Byte av dörrlås i småhusfastighet ger rätt till skattereduktion.

Markarbeten - Byggnad på ofri grund, arrendetomt

Den som äger och bor i småhus på ofri grund kan medges skattereduktion för markarbete som utförs på tomten som tillhör småhuset, se även byggnad på ofri grund.

Markarbeten - Indragning av vatten och avlopp

Nedgrävning av ledningar för vatten och avlopp ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Även arbetskostnaden för att återställa marken i ursprungligt skick ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet sker i direkt anslutning till rotarbetet. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

Markiser - Småhus

Montering av markiser på småhus ger rätt till skattereduktion. Service av markiser ger dock inte rätt till skattereduktion.

Målningsarbeten - Bostadsrätt

Målningsarbeten som utförs i lägenheten ger rätt till skattereduktion. Till sådant arbete som ger rätt till skattereduktion räknas alltså även målning av insidan av dörrar och fönster i bostadsrätten. Målning eller oljning av balkong, altan eller takterrass som hör till bostadsrätten ger inte rätt till skattereduktion.

Målningsarbeten - Småhus

Målningsarbeten ger rätt till skattereduktion.

Näringsbostad

En person som äger och bor i en småhusfastighet får skattereduktion oavsett om bostadsbyggnaden ingår i näringsverksamhet eller utgör en privatbostad. Skattereduktion för husarbete medges endast för den del av arbetet som utförs i utrymme som ägaren använder för bostadsändamål.

Ombyggnad av befintligt småhus

Skattereduktion medges för ombyggnad och tillbyggnad av ett äldre hus under förutsättning att större delen av den ursprungliga byggnadsstommen behålls. Detta gäller även vid större tillbyggnader som exempelvis tredubblar bostadsytan. Om däremot ett äldre bostadshus eller komplementhus rivs och ett nytt hus uppförs räknas detta som nybyggnad oavsett om byggnationen sker på den gamla grunden eller att gammalt byggnadsmaterial återanvänds.

Radon

Radonsanering i byggnaden (t.ex. genom installation av fläktar) ger rätt till skattereduktion. Har ett generellt bidrag betalats ut för radonsanering medges inte skattereduktion. Om det klart framgår att bidraget eller stödet endast avser kostnader för material kan skattereduktion för arbetskostnad medges.

Sanitetsporslin

Byte av sanitetsporslin ger rätt till skattereduktion.

Skorsten - Småhus

Reparation av skorsten på småhus ger rätt till skattereduktion. Även arbetskostnad för ombyggnad och tillbyggnad av skorstenen ger rätt till skattereduktion.

Småhus

Ett småhus är en byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer. Skattereduktion medges även på småhus som inte har åsatts något värde vid fastighetstaxeringen.

Tak - Småhus

Lägga nytt tak eller byta ut befintligt tak ger rätt till rotavdrag, oavsett material. Även tvätt av tak ger rätt till rotavdrag. Kostnader för arbeten som utförs i företagets lokaler, exempelvis plåtarbeten, ger inte rätt till skattereduktion.

Takpannor

Tvätt av takpannor samt lägga ny eller byta ut befintlig beläggning ger rätt till skattereduktion.

Tillbyggnad

Om kunden låter bygga till ett befintligt småhus eller befintlig gäststuga, friggebod eller annat komplementhus ger det rätt till skattereduktion. Däremot ger inte nybyggnation rätt till skattereduktion. Ombyggnad och tillbyggnad av ett äldre hus medför inte att huset anses nybyggt under förutsättning att större delen av den ursprungliga byggnadsstommen behålls. Detta gäller även vid större tillbyggnader som exempelvis tredubblar bostadsytan.

Tilläggsisolering

Tilläggsisolering ger rätt till skattereduktion.

Trappa

Reparation eller byte av entrétrappor ger rätt till skattereduktion.

Trekammarbrunn - Avlopp

Nedgrävning av en trekammarbrunn ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att avloppet ska tillhöra bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

Utbyggnad - Förråd

Utbyggnad av redan befintliga förråd ger rätt till skattereduktion.

Vattenledning

Nedgrävning av ledningar för vatten ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vattnet är avsett att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

Vedspis

Montering av vedspis ger rätt till skattereduktion.

Ventilation

Montering och byte av ventilation ger rätt till skattereduktion.

Värme

Nedgrävning av ledningar för värme ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att värmen är avsedd att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

Värmepanna

Installation eller byte av värmepanna ger rätt till skattereduktion. Service av värmepanna ger dock inte rätt till skattereduktion.

Värmepump

Inmontering eller byte av värmepump ger rätt till skattereduktion. Service av värmepump ger dock inte rätt till skattereduktion.

Beviljas ej rotavdrag:

Altan - Bostadsrätt

Skattereduktion medges inte för att bygga eller bygga om och reparera en altan som hör till en bostadsrätt. Detta gäller även om bostadsrättsinnehavaren är ansvarig för reparation och underhåll av altanen.

Anläggningsarbete

Anläggning och reparation av trädgård, uppfart, gångar och murar ger inte rätt till skattereduktion.

Arkitektkostnad

Arbetskostnad för arkitekt ger inte rätt till skattereduktion.

Arrenderad bostad

Rotarbeten som utförs i bostad som arrenderas ger inte rätt till skattereduktion.

Asfaltering

Asfaltering ger inte rätt till skattereduktion.

Balkong - Bostadsrätt

Nybyggnation av balkong till bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion. Skattereduktion medges inte heller för de arbeten som utförs på insidan av ytterväggen och som har ett direkt samband med nybyggnaden av balkongen. Inte heller arbetskostnaden för att reparera eller glasa in en redan befintlig balkong ger rätt till skattereduktion.

Barns hushåll

Skattereduktion medges inte för husarbeten som föräldrar betalar och som utförs i deras barns egna hushåll. Inte heller i de fall föräldern är ägare till barnets bostad kan skattereduktion medges för de rotarbeten som utförs där i de fall föräldern inte själv bor där.

Begränsat skattskyldig

Skattereduktion medges inte för den som är begränsat skattskyldig i Sverige. För den som endast betalar kommunal fastighetsavgift i Sverige medges normalt inte skattereduktion för husarbete.

Bortforsling

Bortforsling av avfall ger inte rätt till skattereduktion. Detta gäller såväl bortforsling av hushålls- och trädgårdsavfall som bortforsling av byggmaterial och annat skräp. Till bortforsling räknas även tömning och röjning av exempelvis förråd då avfallet (gäller även möbler, bråte m.m.) transporteras bort från bostaden.

Bryggor

Reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av brygga ger inte rätt till skattereduktion eftersom bryggan inte är att jämställa med ett komplementhus.

Bygglovshandlingar

Administrativa kostnader för bygglovshandlingar ger inte rätt till skattereduktion.

Dödsbo

Ett dödsbo kan endast få skattereduktion för arbeten som utförts före dödsfallet. Flyttstädning i samband med avveckling av boet ger inte rätt till skattereduktion. Läs också Skatteverkets ställningstagande som berör denna punkt.

Dörrar i bostadsrätt

Byte av ytterdörr i bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion. Däremot kan bostadsrättsinnehavaren få skattereduktion för byte av innerdörrar. Tillverkning av måttbeställda dörrar i företagets lokaler ger inte rätt till skattereduktion.

Ekonomibyggnad

Reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad på en byggnad som är taxerad som ekonomibyggnad ger inte rätt till skattereduktion.

Energideklaration

Upprättande av energideklaration ger inte rätt till skattereduktion.

Fjärrvärme - Bostadsrätt

Nedgrävning och installation av fjärrvärme till bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion.

Friggebod

Nybyggnad av friggebod eller annat komplementhus ger inte rätt till skattereduktion. Om- eller tillbyggnad samt reparation av befintlig friggebod kan ge rätt till skattereduktion.

Fuktmätning

Fuktmätning ger inte rätt till skattereduktion.

Fönster - Bostadsrätt

Byte av fönster i bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion. Vid fönsterbyte ger varken byte av ytter- eller innerfönster rätt till reduktion. Däremot ger arbetskostnad för arbeten på insidan av befintliga fönstren rätt till skattereduktion.

Försäkringsersättning

Om försäkringsersättning lämnats för del av arbetskostnaden medges inte skattereduktion för någon del av det arbete som utförts. Om det klart framgår att ersättningen endast avser material kan det utförda arbetet ge rätt till skattereduktion. Läs också Skatteverkets ställningstagande som berör denna punkt.

Garage

Nybyggnad av fristående garage ger inte rätt till skattereduktion. Garage som är ihop byggt med befintligt småhus är att jämställa med tillbyggnad och ger rätt till skattereduktion. Ett garage får anses vara ihop byggt med huset om det finns en dörr mellan det befintliga huset och garaget eller om garagets yttervägg till 75 procent eller mer består av bostadshusets yttervägg.

Gräsmatta

Anläggning av gräsmatta ger inte rätt till skattereduktion.

Hiss i bostadsrättsförening

Renovering av hiss i bostadsrättsförening ger inte rätt till skattereduktion.

Installation

Installation av maskiner och inventarier ger inte rätt till skattereduktion. Exempel på installation av inventarier är inkoppling av tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, kyl, frys, spis, larm och parabolantenn. Installationer som medför mer omfattande byggåtgärder kan ge rätt till skattereduktion.

Kommun

Husarbeten som köps av stat, kommun eller landsting ger inte rätt till skattereduktion. Husarbete som köps av kommunala bolag kan ge rätt till skattereduktion förutsatt att ersättningen som betalas är marknadsmässig.

Komplementhus

Nybyggnad av komplementhus ger inte rätt till skattereduktion. Däremot kan du få skattereduktion för om- och tillbyggnad samt renovering av ett befintligt komplementhus.

Konverteringsstöd

Konverteringsstödet är ett statligt stöd/bidrag och har kunden som fastighetsägare erhållit detta kan kunden inte få skattereduktion för det arbete som kunden har fått konverteringsstöd för.

Kooperativa hyresrätter

Rotarbeten som utförs i kooperativa hyresrätter ger inte rätt till skattereduktion.

Kvalitetsansvarig

Arbete som kvalitetsansvarig ger inte rätt till skattereduktion.

Larm

Installation av larm ger inte rätt till skattereduktion.

Lås - Bostadsrätt

Byte av lås i ytterdörr i bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion.

Markarbeten - Sten / plattläggning

Sten- eller plattsättning i trädgården ger inte rätt till skattereduktion.

Markiser - Bostadsrätt

Montering av markiser på bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion. Inte heller service av befintliga markiser ger rätt till skattereduktion.

Maskinkostnader

Kostnader för dyrbara maskiner såsom grävmaskin och utrustning för borrning för bergvärme och brunn ger inte rätt till skattereduktion.

Mätningsarbeten

Mätarbeten ger inte rätt till skattereduktion.

Nybyggnation

Nybyggande av bostadshus eller komplementhus ger inte rätt till skattereduktion. Inte heller om- och tillbyggnad som görs på nybyggda småhus och tillhörande komplementhus ger rätt till skattereduktion. Vilket innebär att skattereduktion inte medges för om- och tillbyggnader av nybyggda småhus under de första fem åren från småhusets färdigställande.

Detta innebär att fastigheter med värde år 2004 kan få skattereduktion för arbete som görs år 2010 och fastigheter med värdeår 2005 kan få skattereduktion för arbete som görs år 2011 och så vidare.

Nybyggnation - Växthus

Arbetskostnad för att bygga ett friliggande växthus ger inte rätt till skattereduktion.

Nybyggnad - Riva ett gammalt hus och bygga ett nytt

Skattereduktion medges inte för rivning av gammalt hus. Om ett äldre bostadshus eller komplementhus rivs och ett nytt hus uppförs räknas detta som nybyggnad oavsett om byggnationen sker på den gamla grunden eller att gammalt byggnadsmaterial återanvänds.

Persienner

Montering av persienner ger inte rätt till skattereduktion.

Pool

Arbete på utomhuspool ger inte rätt till skattereduktion. Detta gäller även om poolen byggs in i befintlig altan som hör till huset. Reparation, tillbyggnad eller ombyggnad av inomhuspool ger rätt till skattereduktion.

Service och reparationer

Reparation och service på maskiner och inventarier ger inte rätt till skattereduktion.

Skadedjur

Skadedjursbekämpning ger inte rätt till skattereduktion. Arbetskostnad för byggtjänster som vidtas för att reparera efter skadedjurens framfart ger dock rätt till skattereduktion. Skattereduktion medges inte heller för bekämpning av mördarsniglar.

Skorsten - Bostadsrätt

Reparation av skorsten i bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion. Inte heller arbetskostnad för ombyggnad och tillbyggnad av skorstenen ger rätt till skattereduktion.

Solpaneler

Inmontering eller byte av solpaneler ger rätt till skattereduktion förutsatt att bidrag inte har medgetts. Service av solpaneler ger inte rätt till skattereduktion.

Staket

Arbetskostnad för reparation, ombyggnad eller nybyggnad av staket ger inte rätt till skattereduktion.

Stensättning

Stensättning ger inte rätt till skattereduktion.

Fyll i formuläret för offertförfrågan!

Vi återkommer inom kort och erbjuder alltid kostnadsfria offerter och hembesök!

Våra samarbetspartners.

Kom igång med ditt projekt

Går du i byggtankar?

Kontakta oss och få en kostnadsfri offert!

Boka kostnadsfritt möte

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

När du skickar din förfrågan godkänner du att vi sparar dina uppgifter