Takstolsritning

När du är i behov av en takrenovering

Fördelen med att byta ut takstolarna

Av estetiska eller praktiska skäl kan det vara lämpligt att byta konstruktionen på taket vid en takrenovering, det vill säga byta ut takstolarna som bär taket. Många hus kan ha dålig avrinning och hantering av vatten på låglutande tak. Därför är det en bra idé vid takrenovering att byta form på taket för att minska fuktbelastning och undvika risk för fuktskador. Vid byte från låglutande tak till sadeltak behövs det nya takstolar och vi hjälper er gärna med dessa ritningar. Det kommer då förmodligen behövas ritningar för både fasadändring och för nya takstolar.

Takstolsritning

En takstolsritning visar konstruktionen på en takstol samt en beräkning på bärförmågan. Ritningen ska också visa att takets hållfastighet beräknats enligt aktuella konstruktionsregler EKS 11. En beräkning gällande aktuell snözon för fastigheten ska redovisas på ritningen. Hos oss får du takstolsritningarna med bland annat beräkningsunderlag, virkesdimensioner och monteringsanvisningar med dimensioner för spikplåt. Takstolarna kan antingen byggas på plats med spikplåt eller tillverkas i fabrik med pressplåt.

Efter att du mottagit din takstolsritning av oss behöver vi ett godkännande av denna. Det innebär att du som kund behöver se över så att utseendet och alla mått stämmer överens med det du vill ha. Du behöver dock inte lägga energi på att kolla så att det uppfyller alla byggnormer, det har vi självklart redan gjort.

Skulle du ha önskemål om ev. justeringar behöver du ta kontakt med den konstruktör som framställt ritningen. Gör gärna det så snart som möjligt så att dessa önskemål kan justeras. Tänk dock på att det kan vara svårt att göra större ändringar i detta skede och det kan då istället behövas en helt ny ritning. Glöm inte att vi är rikstäckande och kan framställa dina bygglovsritningar oavsett vart i landet du bor. Vi erbjuder dessutom alltid en personlig kontakt som är med er hela vägen från ansökan till beviljat startbesked.

Vad gäller vid byggnation av bostadshus?

Bygger du till exempel ett bostadshus större än 30 kvm prövas din bygglovsansökan mot gällande detaljplan eller andra kommunala bestämmelser i området. Följer byggnaden regler för Attefallshus behövs behöver du inte följa planbestämmelser och kan ansöka om bygganmälan.

Kontakta kommunen för att ta reda på om du bor i detaljplanerat område och vad som gäller för din fastighet. Ett vanligt krav inom detaljplanerade områden är att en viss procent av fastighetens area får bebyggas, vanligtvis mellan 20–30% av tomtarean.

Fyll i formuläret för offertförfrågan!

Vi återkommer inom kort och erbjuder alltid kostnadsfria offerter och hembesök!

Våra samarbetspartners.

Kom igång med ditt projekt

Går du i byggtankar?

Kontakta oss och få en kostnadsfri offert!

Boka kostnadsfritt möte

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

När du skickar din förfrågan godkänner du att vi sparar dina uppgifter