Ritningar och Bygglovshandlingar

Bygglov krävs i de flesta fall men det är inte alltid det gör det, har du koll om du behöver det? Några av de första stegen när man ska bygga om, till eller nytt är att ta fram bygglovshandlingar. Vi hjälper dig kontakta kommunens byggnadsnämnd. Vi har specialister som besitter god kompetens och erfarenhet för att utföra alla typer av ritningar, konstruktionshandlingar och 3D-ritningar. Under byggets gång finns dessutom alltid en projektledare med vid ditt projekt som gärna besvarar eventuella frågor och funderingar.

sektionsritnig

Arkitektritningar behövs alltid vid sökande av bygglov eller bygganmälan. Checklistor för vilka ritningar du behöver ta fram för din fastighet kan du få fram via din kommun. Det varierar från kommun till kommun vilka handlingar som behövs vid sökande av bygglov samt bygganmälan. Vi hjälper dig att ta fram arkitektritningar för ditt bygglov oavsett var i landet du bor och vi är med dig hela vägen till att det blir godkänt.

Konstruktionsritningar kan behövas beroende på vilken typ av ingrepp som krävs för en utbyggnad. Återigen så är det kommunen som bestämmer om dessa behövs, de flesta kommuner i Stockholm kräver konstruktionsritningar för både bygglov och bygganmälan. I Uppsala behövs ibland konstruktionsritningar för att få startbesked eller relationshandlingar för slutbesked av ett godkänt bygglov.

Planritning

Hur vi jobbar

Vi på 2 Snickare projekterar allt inom arkitekt, konstruktion och bygglov samt gör beräkningar t.ex. U-värde som vissa kommuner kräver. Vi projekterar fullständiga bygglov och den mindre omfattande bygganmälan för tillbyggnader och attefallshus. Vi erbjuder arkitektritningar för fasadändring, planlösning, sektionsritning, situationsplan samt konstruktionsritningar för mer komplicerade bygglovsansökningar.

Vi projekterar allt i 3D-modeller där vi ritar de handlingar och vyer som behövs för ditt bygglov. Vi erbjuder en rad verktyg för att underlätta visualiseringen och uppfattningen av ditt projekt och projekteringen. Vi tillhandahåller en 3D-modell i PDF-format för projektet som du kan snurra och observera i ett vanligt PDF-program. När du är nöjd med dina förslagshandlingar görs de om till giltiga bygghandlingar för din ansökan.

Efter kommunen har godkänt dina bygglovshandlingar kommer vi gärna ut på ett ytterligare besök för att gå igenom byggprojektet och lämna en kostnadsfrioffert. När vi får bygguppdraget så tar vi bort en del av kostnaden för framtagning av bygglovshandlingar.

Bygglovsprocessen

Hur går bygglovsprocessen till?

Vid en ansökan om bygglov är det mycket man måste tänka på och dokument kan lätt glömmas att tas fram. Hur tar man fram dessa dokument, och behövs verkligen ett bygglov eller räcker det med en enklare bygganmälan? Stressa inte upp dig över alla dessa frågor, vi på 2 Snickare hjälper dig gärna med processens alla moment.

Vad krävs av mig som kund?

Ett av de första stegen man behöver göra när man ska ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan är att ta fram befintliga ritningar, vilket man gör på Byggnadskontoret eller på Stadsarkivet i sin kommun. Vi på 2 Snickare hjälper dig gärna med att ta fram berörda ritningar och vi kan vid förfrågan göra nya arkitektritningar som behövs för att få bygglov då vi har egna konstruktörer och arkitekter i företaget.

Arkitektritningen påbörjas

Vi kommer ut på ett kostnadsfritt platsbesök till dig för att skissa upp dina tankar och idéer om din byggnation. Därefter skickas en offert ut innan den riktiga arkitektritningen påbörjas. Sedan går vi tillsammans igenom planritningen av det ytliga av fasaden, så som boyta, fönster och dörrar. Vi stämmer av om några justeringar behöver göras innan vi går vidare till nästa steg som är det visuella. Det kan innebära vart duschen ska vara placerad eller hur stort köket ska vara. Sista steget i processen är att fastställa allt på ritningen innan vi gör om den till en bygglovsritning. Denna ritning skickas sedan till Byggnadskontoret i din kommun för att bli granskad och godkänd.

Vad kräver kommunen?

I vissa fall kan kommunen kräva en konstruktionsritning, dvs en ritning på hur bygget ska utföras. Ibland efterfrågas även övriga dokument så som markritningar och VVS-ritningar samt egenkontroller. Då vi har egna konstruktörer är detta något vi gärna hjälper dig med på förfrågan.

När bygglovet är godkänt

När du får svar från kommunen att din bygglovshandling är godkänd innebär det inte att du kan starta ditt projekt. Du behöver även få ett startbesked från kommunen. Efter att du fått ett beviljat bygglov och ett startbesked är det dags för att höra av sig till byggföretag för att få in offerter för projektet du vill få utfört. Du bör vänta med att höra av dig till byggföretag för en offert tills du fått ett startbesked. Fördelen med det är att man endast får seriösa offerter. Företag har då kunnat specificerat allt som kommer att behövas inför projektet.

Tillträde och besiktning

Efter byggnationen är slutfört är det dags för en besiktning utfört av en opartisk besiktningsman. Denna tjänst bjuder vi på 2 Snickare på vid de större och mer kritiska arbetena för att skapa maximal trygghet för våra kunder. Efter att besiktningen blivit godkänd får du tillträde till den nya delen och eventuella garantier börjar att gälla.

Varför du ska välja oss

Att vi är totalentreprenad innebär att vi är med dig under hela ditt husprojekt, från idé till genomförande hela vägen till inflyttning. Alla våra bygglovsritningar ritas och skräddarsys utifrån dina egna önskemål men känner du att du behöver hjälp med tips och idéer finns vi självklart här för dig. För våra kunders trygghet besiktar vi även alla våra större och mer kritiska arbeten och alla väsentliga garantier för projektet ingår givetvis och börjar gälla efter godkänd besiktning.

Kostnadsfria offerter och hembesök

Hos oss på 2 Snickare i Uppsala ingår alltid kostnadsfria offerter och hembesök. Här har du möjligheten att lugnt gå igenom med oss på plats vad du vill få gjort i hemmet och oftast vid de mindre projekten kan du få ett uppskattat pris redan på plats.

Virke av högsta klass

Vi köper in allt vårt virke från norra Sverige. Alltså arbetar vi endast med material av bästa kvalitet som har lång livslängd! I detta ingår även alltid leverantörsgarantier, dvs att om något oväntat skulle inträffa så kommer leverantören ut själv och åtgärdar felet. Om annat så står leverantören själv för hela kostnaden för att få felet åtgärdat.

Säkerhet vid betalningar

Vi på 2 Snickare använder oss av lyftplan, dvs tar vi aldrig betalt för hela projektet innan en opartisk besiktningsman godkänt det. Vi tar dessutom aldrig ut några förskottsbetalningar från våra kunder, istället skickar vi fakturor vartefter olika delar i arbetet är slutfört. Sista delen av betalningen sker inte förrän bygget är besiktigat och godkänt. Detta erbjuder vi våra kunder för att skapa en trygghetsrelation!

Vi tar ansvar

Vi arbetar med entreprenadform ABS 09 eller Hantverkarformuläret -17 som underlag för alla våra byggentreprenader mot konsumenter. Vi lämnar garantier upp till 2 år oavsett entreprenadform och tar ansvar i upp till 10 år.

Alltid kostnadsfri besiktning

När byggnationen är slutförd görs alltid en kostnadsfri besiktning på våra större och mer kritiska arbeten. Denna utförs av en opartisk besiktningsman inbokad utav er som kund och det är efter att bygget är besiktigat och godkänt som eventuella garantier börjar att gälla.

Egna konstruktörer och arkitekter

Ska du bygga om, till eller ut och behöver en ritning av projektet? Vi hjälper dig gärna vid förfrågan! Vi besitter kunskapen att kunna utföra alla sorters ritningar, däribland konstruktionsritningar, arkitektritningar, 3D-ritningar och fysiska modeller av 3D-ritningar. Vi kommer gärna ut på ett kostnadsfritt platsbesök för att tillsammans med er skissa upp och gå igenom det kommande projektet. Därefter lämnas en offert till er som behöver ett godkännande innan den riktiga ritningen kan påbörjas!

Fråga mig!

Emil Holm

Emil Holm

Byggingenjör/Projektledare

Fyll i formuläret för offertförfrågan!

Vi återkommer inom kort och erbjuder alltid kostnadsfria offerter och hembesök!

Kontakt oss
Maximal filstorlek: 20 MB