Ritningar och Bygglovshandlingar

Bygglov krävs i de flesta fall men det är inte alltid det gör det, har ni koll om ni behöver det? Några av de första stegen när man ska bygga om, till eller nytt är att ta fram bygglovshandlingar. Vi hjälper er kontakta kommunens byggnadsnämnd. Vi har specialister som besitter god kompetens och erfarenhet för att utföra alla typer av ritningar, konstruktionshandlingar och 3D-ritningar. Under byggets gång finns dessutom alltid en projektledare med som gärna besvarar eventuella frågor och funderingar.

sektionsritnig

Arkitektritningar behövs alltid vid sökande av bygglov eller bygganmälan. Checklistor för vilka ritningar ni behöver ta fram för er fastighet kan ni få fram via er kommun. Det varierar från kommun till kommun vilka handlingar som behövs vid sökande av bygglov samt bygganmälan. Vi hjälper er att ta fram arkitektritningar för ert bygglov oavsett var i landet ni bor och är med er hela vägen till att det blir godkänt. Läs mer ->

Konstruktionsritningar kan behövas beroende på vilken typ av ingrepp som krävs för en utbyggnad. Återigen så är det kommunen som bestämmer om dessa behövs, de flesta kommuner i Stockholm kräver konstruktionsritningar för både bygglov och bygganmälan. I Uppsala behövs ibland konstruktionsritningar för att få startbesked eller relationshandlingar för slutbesked av ett godkänt bygglov. Läs mer ->

Planritning

Hur vi jobbar

Vi på 2 Snickare projekterar allt inom arkitekt, konstruktion och bygglov samt gör beräkningar t.ex. U-värde som vissa kommuner kräver. Vi projekterar fullständiga bygglov och den mindre omfattande bygganmälan för tillbyggnader och attefallshus. Vi erbjuder arkitektritningar för fasadändring, planlösning, sektionsritning, situationsplan samt konstruktionsritningar för mer komplicerade bygglovsansökningar.

Vi projekterar allt i 3D-modeller där vi ritar de handlingar och vyer som behövs för ert bygglov. Vi erbjuder en rad verktyg för att underlätta visualiseringen och uppfattningen av ert projekt och projekteringen. Vi tillhandahåller en 3D-modell i PDF-format för projektet som ni kan snurra och observera i ett vanligt PDF-program. När ni är nöjda mer era förslagshandlingar görs de om till giltiga bygghandlingar för er ansökan.

Efter kommun har godkänt era bygglovshandlingar kommer vi gärna ut på ett ytterligare besök för att gå igenom byggprojektet och lämna offert. När vi får bygguppdraget så tar vi bort en del av kostnaden för framtagning av bygglovshandlingar.

Bygglovsprocessen

Hur går bygglovsprocessen till?

Vid en ansökan om bygglov är det mycket man måste tänka på och dokument kan lätt glömmas att tas fram. Hur tar man fram dessa dokument, och behövs verkligen ett bygglov eller räcker det med en enklare bygganmälan? Stressa inte upp er över alla dessa frågor, vi på 2 Snickare hjälper er gärna med processens alla moment.

Vad krävs av mig som kund?

Ett av de första stegen man behöver göra när man ska ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan är att ta fram befintliga ritningar. vilket man gör på Byggnadskontoret eller på Stadsarkivet i din kommun. Vi på 2 Snickare hjälper er gärna med att ta fram berörda ritningar. Vi kan vid förfrågan göra nya arkitektritningar som behövs får att få bygglov då vi har egna konstruktörer och arkitekter i företaget.

Arkitektritningen påbörjas

Vi som företag kommer ut på ett kostnadsfritt platsbesök för att skissa upp era tankar och idéer om er nybyggnation. Därefter skickas en offert ut innan den riktiga arkitektritningen påbörjas. Sedan går vi tillsammans igenom planritningen av det ytliga av fasaden, så som boyta, fönster och dörrar. Vi stämmer av om några justeringar behöver göras innan vi går vidare till nästa steg som är det visuella. Det kan innebära vart duschen ska vara placerad eller hur stort köket ska vara. Sista steget i processen är att fastställa allt på ritningen innan vi gör om den till en bygglovsritning. Denna ritning skickas sedan till Byggnadskontoret i din kommun för att bli granskad och godkänd.

Vad kräver kommunen?

I vissa fall kan kommunen kräva en konstruktionsritning, dvs en ritning på hur bygget ska utföras. Då vi har egna konstruktörer i företaget är detta något vi gärna hjälper er med på förfrågan. Ibland efterfrågas även övriga dokument så som markritningar och VVS-ritningar samt egenkontroller.

När bygglovet är godkänt

När ni får svar från kommunen att din bygglovshandling är godkänd innebär det inte att du kan starta ditt projekt. Ni behöver även få ett startbesked från kommunen. Efter att ni fått beviljat bygglov och ett startbesked är det dags för att höra av sig till byggföretag för att få in offerter för projektet ni vill få utfört. Ni bör vänta med att höra av er till byggföretag för en offert tills ni fått ett startbesked. Fördelen med det är att man endast får seriösa offerter. Företag har då kunnat specificerat allt som kommer att behövas inför projektet.

Tillträde och besiktning

Efter att bygget är slutfört är det dags för en besiktning utfört av en opartisk besiktningsman. Denna tjänst bjuder vi på 2 Snickare på vid de större och mer kritiska arbetena för att skapa maximal trygghet för våra kunder. Efter att besiktningen blivit godkänd får ni tillträde till den nya delen och eventuella garantier börjar att gälla.

VARFÖR NI SKA VÄLJA OSS

Att vi är totalentreprenör innebär att vi är med er under hela ert husprojekt, från idé till genomförande hela vägen till inflyttning. Alla våra tillbyggnader ritas och skräddarsys utifrån era önskemål. För våra kunders trygghet besiktar vi alla våra större och mer kritiska arbeten och alla väsentliga garantier för projektet ingår givetvis! Dessa garantier börjar först gälla efter godkänd besiktning.

Här nedan finner ni fler fördelar om oss!

Kostnadsfria offerter och hembesök

Hos oss på 2 Snickare i Uppsala ingår alltid kostnadsfria offerter och hembesök. Här har du möjligheten att lugnt gå igenom med oss på plats vad du vill få gjort i hemmet och oftast vid de mindre projekten kan du få ett uppskattat pris redan på plats.

Egna konstruktörer och arkitekter

Vi besitter kunskapen att kunna utföra alla sorters ritningar, däribland konstruktionsritningar, arkitektritningar, 3D-ritningar och fysiska modeller av 3D-ritningar. Vi kommer gärna ut på ett kostnadsfritt platsbesök för att tillsammans med er skissa upp och gå igenom det kommande projektet. Därefter lämnas en offert till er som behöver ett godkännande innan den riktiga ritningen kan påbörjas!

Totalentreprenad

Att vi är totalentreprenör innebär att vi är med er under hela ert husprojekt, från idé till genomförande hela vägen till inflyttning.

Nöjd kund garanti

Vi på 2 Snickare är väldigt måna om våra kunder och just därför erbjuder vi upp till 2 års garanti på våra projekt. Tryggheten i en kundrelation är för oss väldigt viktigt och vi vill att ni ska kunna luta er tillbaka medan projektet utförs men även tiden efteråt.

Fråga mig!

Emil Holm

Emil Holm

Byggingenjör/Projektledare

Fyll i formuläret för offertförfrågan!

Vi återkommer inom kort och erbjuder alltid kostnadsfria offerter och hembesök!

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.