Teknisk medellivslängd

DRÄNERING OCH UTVÄNDIGT FUKTSKYDD

Dessa har livslängder

 • 25år: Dräneringsledning och vertikal fuktisolering
 • 25år: Dagvattenledning i anslutning till hus och dränering
 • 50år: Dagvattenledning i mark utanför byggnad

FASADER

Dessa har livslängder

 • 40år: Träpanel, byte
  • Ommålning vart 10:e år
 • Ej byte: Tegel
 • 30år: Puts, tjockputs >20 mm
 • 30år: Puts, tunnputs
  • Ommålning vart 10:e år

FÖNSTER OCH DÖRRAR

Dessa har livslängder

 • 25år: Byte av isolerglaskassett, de blir otäta med tiden
 • 40år: Fönster, byte
  • Ommålning vart 5-10:e år
 • 35år: dörrar, ute och inne
  • Ommålning vart 10:e år

INVÄNDIGT

Dessa har livslängder

 • 10år: Målning och tapetsering
  • Mode och slitageberoende
 • 40år: Trägolv och parkett, byte
  • Slipning vart 15:e år
 • 20år: Laminatgolv
  • Beroende av kvalitet och slitage
 • Ej byte: Klinkergolv
 • 15år: Plastmatta i torra utrymmen
 • 30år: Köksinredning som luckor och bänkar
 • 40år: Snickerier och inredning som lister (inte i kök)

INSTALLATIONER

Dessa har livslängder

 • 45år: Elcentral och elkablar etc
 • 20år: Pellets- eller oljepanna
  • Service varje år
 • 20år: Varmvattenberedare, elradiator ochexpansionskärl
 • 20år: Cirkulationspump
 • 8år: Luftvärmepump
  • Service varje år
 • 50år: Varm- och kallvattenledningar, byte
 • 50år: Avloppsledningar, byte
  • Högtrycksspolning vart 10:e år
 • 30år: Avloppstank
 • 30år: Toalettstol, handfat och badkar
  • Slitage och estetik
 • 5år: Ventilation, injustering
 • 15år: Ventilation, byte av fläktmotorer
 • 20år: Ventilation, styr- och reglerutrustning

Tak

Dessa har livslängder

 • 20år: Tätskiktsmattor och -dukar på låglutande tak
  • Underhåll vart 5-10:e år
 • 30år: Underlagspapp under takpannor
 • 30år: Takpannor av betong eller tegel
  • Årlig översyn
 • 35år: Korrugerad takplåt med underlagspapp
 • 20/35år: Bandtäckt plåt, målning/byte
  • Ommålning vart 10:e år
 • 15/40år: Skorsten av plåt/murad
 • 40år: Inbrädning, underlagstak
  • Inspekteras underifrån årligen

TERRASSER

Dessa har livslängder

 • 35år: Tätskikt, t ex asfaltsbaserade tätskikt
 • 35år: Plåt
 • 50år: Betongbalkonger, betong och armering

VITVAROR

Dessa har livslängder

 • 10år: Diskmaskin
 • 10år: Tvättmaskin
 • 10år: Torktumlare
 • 10år: Kylskåp
 • 10år: Frys
 • 10år: Spis

VÅTUTRYMMEN

Dessa har livslängder

 • 20år: Plastmatta
 • 30år: Tätskikt under vägg med kakel och golv med klinker
 • 15år: Tätskikt av våtdispersion (rollat)
 • Typgodkänd plastmatta som tätskikt under kakel och klinker
  • 20år: Utfört före 1995
  • 30år: Utfört efter 1995

VÄRMEGOLV

Dessa har livslängder

 • 25år: Elvärmeslingor i torra golv
 • 30år: Elvärmeslingor i våtrum
 • 30år: Vattenburna slingor