Underhållsplan och livslängd

Behöver du göra en underhållsplan? Då har du hittat helt rätt. Här hittar du svar på när du behöver utföra dina underhåll, hur du bör planera in dem samt vilka kategorier underhållen berör. Som många redan vet gillar vi att göra det enkelt för våra kunder och på det spåret fortsätter vi! Vi har därför listat all relevant information kring olika underhåll i separata kategorier här nedanför som vi hoppas ska komma till din hjälp.

Här hittar du olika typer av underhåll och när dessa behöver göras. Det är viktigt att utföra dessa underhåll i tid för att slippa dyra och tråkiga överraskningar. Det kan då bland annat handla om fuktskador i eller på fasaden samt mögelskador som kan vara hälsofarliga. Så försök att följa dessa underhållsplaner i största möjliga mån så kommer du slutligen tacka dig själv!

Kom ihåg att en underhållsplan inte alls behöver vara komplicerad. Ett enkelt tips är att skriva upp när ni senast gjorde ett visst underhåll och vilket år ni bör utföra det underhållet igen.

Ett exempel kan se ut såhär:

Takomläggning

 • Senast utfört takunderhåll: 2022.
 • Nästa inplanerade takunderhåll: 2052.
 • Uppskattad kostnad (datera gärna priset för underhållet så har ni ett uppskattat pris inför nästa underhållsarbete)

Dränering och utvändigt fuktskydd

Dessa har livslängder

 • 25år: Dräneringsledning och vertikal fuktisolering
 • 25år: Dagvattenledning i anslutning till hus och dränering
 • 50år: Dagvattenledning i mark utanför byggnad

Fasader

Dessa har livslängder

 • 40år: Träpanel, byte
  • Ommålning vart 10:e år
 • Ej byte: Tegel
 • 30år: Puts, tjockputs >20 mm
 • 30år: Puts, tunnputs
  • Ommålning vart 10:e år

Fönster och dörrar

Dessa har livslängder

 • 25år: Byte av isolerglaskassett, de blir otäta med tiden
 • 40år: Fönster, byte
  • Ommålning vart 5-10:e år
 • 35år: dörrar, ute och inne
  • Ommålning vart 10:e år

Invändigt

Dessa har livslängder

 • 10år: Målning och tapetsering
  • Mode och slitageberoende
 • 40år: Trägolv och parkett, byte
  • Slipning vart 15:e år
 • 20år: Laminatgolv
  • Beroende av kvalitet och slitage
 • Ej byte: Klinkergolv
 • 15år: Plastmatta i torra utrymmen
 • 30år: Köksinredning som luckor och bänkar
 • 40år: Snickerier och inredning som lister (inte i kök)

Installationer

Dessa har livslängder

 • 45år: Elcentral och elkablar etc
 • 20år: Pellets- eller oljepanna
  • Service varje år
 • 20år: Varmvattenberedare, elradiator ochexpansionskärl
 • 20år: Cirkulationspump
 • 8år: Luftvärmepump
  • Service varje år
 • 50år: Varm- och kallvattenledningar, byte
 • 50år: Avloppsledningar, byte
  • Högtrycksspolning vart 10:e år
 • 30år: Avloppstank
 • 30år: Toalettstol, handfat och badkar
  • Slitage och estetik
 • 5år: Ventilation, injustering
 • 15år: Ventilation, byte av fläktmotorer
 • 20år: Ventilation, styr- och reglerutrustning

Tak

Dessa har livslängder

 • 20år: Tätskiktsmattor och -dukar på låglutande tak
  • Underhåll vart 5-10:e år
 • 30år: Underlagspapp under takpannor
 • 30år: Takpannor av betong eller tegel
  • Årlig översyn
 • 35år: Korrugerad takplåt med underlagspapp
 • 20/35år: Bandtäckt plåt, målning/byte
  • Ommålning vart 10:e år
 • 15/40år: Skorsten av plåt/murad
 • 40år: Inbrädning, underlagstak
  • Inspekteras underifrån årligen

Terrasser

Dessa har livslängder

 • 35år: Tätskikt, t ex asfaltsbaserade tätskikt
 • 35år: Plåt
 • 50år: Betongbalkonger, betong och armering

Vitvaror

Dessa har livslängder

 • 10år: Diskmaskin
 • 10år: Tvättmaskin
 • 10år: Torktumlare
 • 10år: Kylskåp
 • 10år: Frys
 • 10år: Spis

Våtutrymmen

Dessa har livslängder

 • 20år: Plastmatta
 • 30år: Tätskikt under vägg med kakel och golv med klinker
 • 15år: Tätskikt av våt dispersion (rollat)
 • Typgodkänd plastmatta som tätskikt under kakel och klinker
  • 20år: Utfört före 1995
  • 30år: Utfört efter 1995

Värmegolv

Dessa har livslängder

 • 25år: Elvärmeslingor i torra golv
 • 30år: Elvärmeslingor i våtrum
 • 30år: Vattenburna slingor