Rotavdrag

Allt du behöver veta om rotavdraget

Skatterabatten är 30 procent av arbetskostnaden inklusive moms. Det får du använda för att minska arbetskostnaden. Kostnader för material, parkering eller resor är inte berättigat skatteavdrag. Maxbeloppet som du kan få i avdrag per år är i dagsläget 50 000 kronor per år och person. Är ni två personer i samma hushåll som äger bostaden kan ni dubbla den summan.

Dubbelt ROT-avdrag

Går du i tankarna på att göra en större renovering, ombyggnation eller tillbyggnad? Passa då på att skicka in din förfrågan nu. Bokar vi in ett arbete som sträcker sig över två kalenderår har du möjlighet att ansöka om ROT för båda kalenderåren. Du kan då spara upp till 200.000 kronor på projektet om ni är två i hushållet som ansöker om rotavdraget samtidigt.

Ni hittar om vad rotavdraget täcker och inte täcker mer exakt här nedan.

Behöver kunden göra något?

Det är byggfirman som sköter all kontakt med Skatteverket. Du som privatperson behöver alltså inte tänka på eller oroa dig över den biten. Det som behövs av dig som kund är att du betalar en rabatterad summa på arbetskostnaden på en gång. Företaget kan inte ansöka om ROT innan summan är inbetald. Därefter kan utföraren ta ut en betalning på kvarstående belopp från Skatteverket.

Följer du ovanstående regler så har du alltså chans att få en rejäl minskning av kostnaden för ditt kommande projekt.

Läs gärna mer information gällande rotavdrag hos Skatteverket.

Kort och gott, vad betyder ROT?

ROT står för Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad. Det är ett statligt skatteavdrag som ges till privatpersoner för vissa typer av arbeten. Avdraget berättigar olika typer av renoveringsarbeten i befintliga bostadshus. Fastigheten får inte vara nyare än fem år.

Vissa kriterier måste uppfyllas för att ha rätt till ROT-avdrag

Du måste först och främst ha betalt tillräckligt med skatt under inkomståret du ska ansöka rotavdraget för. Sedan 2016 behöver man ha en arbetskostnad på 167 000 för fullt nyttjande av rotavdraget. Det kan också vara bra att veta att man inte får vara släkt med utföraren. Du får då exempelvis inte anlita dina syskons barnbarn.

Övrigt måste du även:

 • Bo i Sverige (eller betalar skatt i Sverige)
 • Ha fyllt 18 år vid beskattningsårets utgång
 • Inte vara släkt med utföraren
 • Ha rotavdrag kvar att använda
 • Betalt för arbetet före årsskiftet så att avdraget kommer med i din deklaration året efter
 • Det är du som ägare av bostaden som måste betala fakturan. Är det någon annan som betalar fakturan än den som äger bostaden blir inte arbetet berättigat till något skatteavdrag.

Det finns även vissa krav på bostaden som:

 • Det måste vara ett småhus, ägandelägenhet, fritidshus eller bostadsrätt
 • Äga fastigheten där arbetet utförs
 • Bo eller delvis bo i fastigheten
 • Bostaden måste vara äldre än fem år om ni bygger om eller bygger till. (Om du reparerar ett småhus till ursprungligt skick spelar åldern på huset däremot ingen roll)
 • Arbetet behöver utföras på plats. Arbete som behöver förflyttas till en verkstad är inte avdragsgillt

Det finns dock ett undantag, detta om man äger sina föräldrars bostad. Då kan man nämligen använda rotavdraget trots att man inte bor där.

Hur ser processen ut vid ansökan av rotavdrag?

Det första du gör är att ta kontakt med ett företag som du vill anlita och som erbjuder den tjänst som du vill köpa. I de flesta fall så hjälper företaget dig att ansöka om rotavdraget. När arbetet sedan är slutfört och du har betalt fakturan tar företaget kontakt med Skatteverket. Skatteverket betalar därefter företaget för den del av tjänsten som du kan få skattereduktion på. Du kommer då få ett intyg på hur mycket skattereduktion som du har nyttjat under detta uppdrag. Notera att byggfirman ska ha en F-skattsedel. Det betyder att det är ett riktigt registrerat företag med organisationsnummer.

Hur mycket kan jag få i rotavdrag?

Du kan som högst göra ett skatteavdrag på femtiotusen per person och år. Avdraget är kopplat till den enskilda individen. Dock kan ansökas av fler personer i samma hushåll som tillsammans äger fastigheten. Skulle man exempelvis vara två personer som bor i och äger fastigheten kan man ansöka om det dubbla. Hur mycket ni kan ta del av ert rotavdrag hänger ihop med er årsinkomst och hur mycket ni skattar. Man kan som tumregel säga att en inkomst på 26-28.000 kr i månaden och uppåt brukar räcka för fullt rotavdrag. Du måste ha betalat motsvarande summa i skatt under året som du vill göra skatteavdrag på.

Beviljat rotavdrag

 • ALTAN – SMÅHUS
  Ombyggnad och reparation av en altan som är sammanbyggd med bostadshuset ger rätt till skattereduktion. Även tillbyggnad av altan till befintligt småhus ger rätt till skattereduktion. Altanen ska vara i trä eller på gjuten platta.
  Plattor på marken räknas till markarbeten och ger inte rätt till skattereduktion.
 • BADRUM
  Renovering och ombyggnad av badrum ger rätt till skattereduktion.
 • BADRUMSINREDNING
  Byte av badrumsinredning ger rätt till skattereduktion.
 • BALKONG — SMÅHUS
  Tillbyggnad av balkong till småhus ger rätt till skattereduktion.
 • BERGVÄRME
  Borrning och installation av bergvärme ger rätt till skattereduktion. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.
 • BIDRAG
  Om bidrag eller stöd lämnats från stat, kommun eller landsting för en del av arbetskostnaden ger inte någon del av arbetet rätt till skattereduktion. Om det klart framgår att bidraget eller stödet endast avser kostnader för material
  kan skattereduktion för arbetskostnad medges.
 • BLANDARE
  Byte av blandare ger rätt till skattereduktion.
 • BOSTAD I UTLANDET
  Den som är obegränsat skattskyldig i Sverige kan få skattereduktion för ROT-arbeten som utförts i bostad inom EU/EES-området förutsatt att övriga förutsättningar för skattereduktion är uppfyllda.
 • BOSTADSRÄTT
  Äger kunden en lägenhet i en bostadsförening eller ett bostadsaktiebolag kan kunden få skattereduktion för rotarbeten.
  Det är bara enskilda bostadsrättshavare som kan få skattereduktion inte bostadsrättsföreningen som sådan. Det är bara sådana rotarbeten som utförs i lägenheten och som kunden svarar för som ger rätt till skattereduktion. Kunden kan alltså inte få skattereduktion för arbeten utanför lägenheten även om bostadsrättsföreningens stadgar ålagt kunden dem.
 • BRASKAMIN
  Arbetskostnad för att sätta in en braskamin ger rätt till skattereduktion.
 • BREDBAND
  Nedgrävning av ledningar för bredband på den egna tomten ger rätt till skattereduktion. Den del av arbetet som utförs utanför tomten, t.ex. på gatan ger inte rätt till skattereduktion. Kostnad för maskiner räknas inte till arbetskostnad. Installationen av bredbandet inne i bostaden ger inte heller rätt till skattereduktion. Observera att även om fast pris används, måste fördelningen mellan skattereduktionsgrundande arbete respektive ej skattereduktionsgrundande arbete spegla det verkliga förhållandet.
 • BRUNNSBORRNING
  Borrning och grävning av brunn ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vattnet är avsett att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.
 • BYGGNAD PÅ OFRI GRUND
  Den som äger och bor i småhus på ofri grund kan medges skattereduktion för rotarbeten som utförs på byggnaden och på tomten som tillhör småhuset.
 • CARPORT
  Nybyggnad av fristående carport ger inte rätt till skattereduktion. Carport som är ihop byggd med befintligt hus är att jämställa med tillbyggnad och ger rätt till skattereduktion. En carport får anses vara ihop byggd med huset om det finns
  en dörr mellan det befintliga huset och carporten eller om carportens yttervägg till 75 procent eller mer består av bostadshusets yttervägg.
 • CENTRALDAMMSUGARE
  Installation av centraldammsugare ger rätt till skattereduktion.
 • DRÄNERING
  Grävning och dränering av grund ger rätt till skattereduktion. Även arbetskostnaden för att återställa marken efter det att dräneringsarbetet är utfört ger rätt till skattereduktion förutsatt att återställningsarbetet sker i direkt anslutning till rotarbetet. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.
 • DÖDSBO
  Ett dödsbo kan endast få skattereduktion för arbeten som utförts före dödsfallet. Flyttstädning i samband med avveckling av boet ger inte rätt till skattereduktion. Läs också Skatteverkets ställningstagande som berör denna punkt.
 • DÖRRAR I SMÅHUS
  Byte av dörrar i småhus ger rätt till skattereduktion. Tillverkning av måttbeställda dörrar som sker i företagets lokaler ger däremot inte rätt till skattereduktion. Inte heller lackning eller målning av dörrar som sker i företagets lokaler ger rätt till skattereduktion.
 • ELANSLUTNING
  Nedgrävning av ledningar för elektricitet ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att elektriciteten är avsedd att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.
 • ELARBETEN — SMÅHUS
  Elarbeten på byggnaden, småhuset eller ett befintligt komplementhus, ger rätt till skattereduktion. Exempel på elarbeten som ger rätt till skattereduktion är installation, byte och komplettering av el-central (proppskåp), modernisering av el, och extra vägguttag. Elinstallationer i trädgården ger däremot inte rätt till skattereduktion.
 • ELARBETEN — BOSTADSRÄTT
  Elarbeten som utförs i bostadsrätt ger rätt till skattereduktion förutsatt att elarbetet utförs i lägenheten och är sådant arbete som bostadsrättsinnehavaren själv svarar för enligt stadgarna. Exempel på elarbeten som kan ge rätt till skattereduktion är installation, byte och komplettering av el central (proppskåp), modernisering av el, och extra vägguttag.
 • EUROPEISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES)
  Rotarbeten på bostäder inom EES ger rätt till skattereduktion förutsatt att övriga förutsättningar för skattereduktion är uppfyllda. Observera att skattereduktionen endast får effekt om den enskilde betalar kommunal eller statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift eller statlig fastighetsskatt i Sverige.
 • FASADTVÄTT
  Fasadtvätt ger rätt till skattereduktion.
 • FIBERDRAGNING
  Nedgrävning av ledningar för bredband på den egna tomten ger rätt till skattereduktion. Den del av arbetet som utförs utanför tomten, t.ex. på gatan ger inte rätt till skattereduktion. Kostnad för maskiner räknas inte till arbetskostnad. Installationen av bredbandet inne i bostaden ger inte heller rätt till skattereduktion. Observera att även om fast pris används, måste fördelningen mellan skattereduktionsgrundande arbete respektive ej
  skattereduktionsgrundande arbete spegla det verkliga förhållandet.
 • FJÄRRVÄRME – SMÅHUS
  Nedgrävning av ledningar för fjärrvärme ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att fjärrvärmen är avsedd att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.
 • FRITIDSHUS
  Reparation samt om- och tillbyggnad av fritidshus ger rätt till skattereduktion förutsatt att den som söker skattereduktion äger fritidshuset och själv använder det för fritidsboende.
 • FÖNSTER – SMÅHUS
  Målning och byte av fönster eller fönsterbleck i bostadsbyggnaden ger rätt till skattereduktion. Arbete med fönster som utförs i företagets lokaler ger inte rätt till skattereduktion.
 • FÖRÄLDERS HUSHÅLL
  Skattereduktion för husarbeten som utförs i förälders hushåll ger rätt till skattereduktion. För skattereduktion för rotarbete gäller dock att den som ansöker om skattereduktion också är den som äger förälderns bostad.
 • GRUND — ÅTGÄRDER PÅ KRYPGRUND
  Åtgärder för att förhindra till exempel fukt i krypgrund ger rätt till skattereduktion.
 • HÄNGRÄNNOR
  Byte av hängrännor ger rätt till skattereduktion. Rensning av hängrännor ger också rätt till skattereduktion.
 • INFILTRATIONSANLÄGGNING
  Installation av infiltrationsanläggning eller infiltrationsbädd ger rätt till skattereduktion förutsatt att anläggningen ligger på tomten där bostaden är belägen. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.
 • JORDVÄRME
  Grävning av jordvärme ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att jordvärmen är avsedd att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.
 • KAKELUGN
  Arbetskostnad för att sätta in en kakelugn ger rätt till skattereduktion.
 • KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP
  Indragning av kommunalt vatten och avlopp till äldre bostadsbyggnad ger rätt till skattereduktion. förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Arbetet ger dock inte rätt till skattereduktion om kommunen utför det. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.
  Läs också Skatteverkets ställningstagande som berör denna punkt.
 • KRANAR
  Byte av kranar ger rätt till skattereduktion.
 • KÖK
  Renovering av kök ger rätt till skattereduktion. Lackning av köksluckor som utförs i företagets lokaler ger inte rätt till skattereduktion.
 • KÖKSFLÄKT
  Montering av köksfläkt ger rätt till skattereduktion eftersom det normalt är förenat med visst byggarbete. Service av köksfläkt ger inte rätt till skattereduktion.
 • LUFTVÄRMEPUMP
  Montering av luftvärmepump ger rätt till skattereduktion. Service av luftvärmepump ger dock inte rätt till skattereduktion.
 • LÅS – SMÅHUS
  Byte av dörrlås i småhusfastighet ger rätt till skattereduktion.
 • MARKARBETEN – BYGGNAD PÅ OFRI GRUND, ARRENDETOMT
  Den som äger och bor i småhus på ofri grund kan medges skattereduktion för markarbete som utförs på tomten som tillhör småhuset, se även byggnad på ofri grund.
 • MARKARBETEN — INDRAGNING AV VATTEN OCH AVLOPP
  Nedgrävning av ledningar för vatten och avlopp ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Även arbetskostnaden för att  återställa marken i ursprungligt skick ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet sker i direkt anslutning till rotarbetet. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.
 • MARKISER – SMÅHUS
  Montering av markiser på småhus ger rätt till skattereduktion. Service av markiser ger dock inte rätt till skattereduktion.
 • MÅLNINGSARBETEN — BOSTADSRÄTT
  Målningsarbeten som utförs i lägenheten ger rätt till skattereduktion. Till sådant arbete som ger rätt till skattereduktion räknas alltså även målning av insidan av dörrar och fönster i bostadsrätten. Målning eller oljning av balkong, altan eller takterrass som hör till bostadsrätten ger inte rätt till skattereduktion.
 • MÅLNINGSARBETEN — SMÅHUS
  Målningsarbeten ger rätt till skattereduktion.
 • NÄRINGSBOSTAD
  En person som äger och bor i en småhusfastighet får skattereduktion oavsett om bostadsbyggnaden ingår i näringsverksamhet eller utgör en privatbostad. Skattereduktion för husarbete medges endast för den del av arbetet som utförs i utrymme som ägaren använder för bostadsändamål.
 • OMBYGGNAD AV BEFINTLIGT SMÅHUS
  Skattereduktion medges för ombyggnad och tillbyggnad av ett äldre hus under förutsättning att större delen av den ursprungliga byggnadsstommen behålls. Detta gäller även vid större tillbyggnader som exempelvis tredubblar bostadsytan. Om däremot ett äldre bostadshus eller komplementhus rivs och ett nytt hus uppförs räknas detta som nybyggnad oavsett om
  byggnationen sker på den gamla grunden eller att gammalt byggnadsmaterial återanvänds.
 • RADON
  Radonsanering i byggnaden (t.ex. genom installation av fläktar) ger rätt till skattereduktion. Har ett generellt bidrag betalats ut för radonsanering medges inte skattereduktion. Om det klart framgår att bidraget eller stödet endast avser kostnader för material kan skattereduktion för arbetskostnad medges.
 • SANITETSPORSLIN
  Byte av sanitetsporslin ger rätt till skattereduktion.
 • SKORSTEN- SMÅHUS
  Reparation av skorsten på småhus ger rätt till skattereduktion. Även arbetskostnad för ombyggnad och tillbyggnad av skorstenen ger rätt till skattereduktion.
 • SMÅHUS
  Ett småhus är en byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer. Skattereduktion medges även på småhus som inte har åsatts något värde vid fastighetstaxeringen.
 • TAK – SMÅHUS
  Lägga nytt tak eller byta ut befintligt tak ger rätt till rotavdrag, oavsett material. Även tvätt av tak ger rätt till rotavdrag. Kostnader för arbeten som utförs i företagets lokaler, exempelvis plåtarbeten, ger inte rätt till skattereduktion.
 • TAKPANNOR
  Tvätt av takpannor samt lägga ny eller byta ut befintlig beläggning ger rätt till skattereduktion.
 • TILLBYGGNAD
  Om kunden låter bygga till ett befintligt småhus eller befintlig gäststuga, friggebod eller annat komplementhus ger det rätt till skattereduktion. Däremot ger inte nybyggnation rätt till skattereduktion. Ombyggnad och tillbyggnad av ett äldre hus medför inte att huset anses nybyggt under förutsättning att större delen av den ursprungliga byggnadsstommen
  behålls. Detta gäller även vid större tillbyggnader som exempelvis tredubblar bostadsytan.
 • TILLÄGGSISOLERING
  Tilläggsisolering ger rätt till skattereduktion.
 • TRAPPA
  Reparation eller byte av entrétrappor ger rätt till skattereduktion.
 • TREKAMMARBRUNN — AVLOPP
  Nedgrävning av en trekammarbrunn ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att avloppet ska tillhöra bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.
 • UTBYGGNAD — FÖRRÅD
  Utbyggnad av redan befintliga förråd ger rätt till skattereduktion.
 • VATTENLEDNING
  Nedgrävning av ledningar för vatten ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vattnet är avsett att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.
 • VEDSPIS
  Montering av vedspis ger rätt till skattereduktion.
 • VENTILATION
  Montering och byte av ventilation ger rätt till skattereduktion.
 • VÄRME
  Nedgrävning av ledningar för värme ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att värmen är avsedd att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.
 • VÄRMEPANNA
  Installation eller byte av värmepanna ger rätt till skattereduktion. Service av värmepanna ger dock inte rätt till skattereduktion.
 • VÄRMEPUMP
  Inmontering eller byte av värmepump ger rätt till skattereduktion. Service av värmepump ger dock inte rätt till skattereduktion.

Ej beviljat rotavdrag

 • ALTAN – BOSTADSRÄTT
  Skattereduktion medges inte för att bygga eller bygga om och reparera en altan som hör till en bostadsrätt. Detta gäller även om bostadsrättsinnehavaren är ansvarig för reparation och underhåll av altanen.
 • ANLÄGGNINGSARBETE
  Anläggning och reparation av trädgård, uppfart, gångar och murar ger inte rätt till skattereduktion.
 • ARKITEKTKOSTNAD
  Arbetskostnad för arkitekt ger inte rätt till skattereduktion.
 • ARRENDERAD BOSTAD
  Rotarbeten som utförs i bostad som arrenderas ger inte rätt till skattereduktion.
 • ASFALTERING
  Asfaltering ger inte rätt till skattereduktion.
 • BALKONG — BOSTADSRÄTT
  Nybyggnation av balkong till bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion. Skattereduktion medges inte heller för de arbeten som utförs på insidan av ytterväggen och som har ett direkt samband med nybyggnaden av balkongen. Inte heller arbetskostnaden för att reparera eller glasa in en redan befintlig balkong ger rätt till skattereduktion.
 • BARNS HUSHÅLL
  Skattereduktion medges inte för husarbeten som föräldrar betalar och som utförs i deras barns egna hushåll. Inte heller i de fall föräldern är ägare till barnets bostad kan skattereduktion medges för de rotarbeten som utförs där i de fall föräldern inte själv bor där.
 • BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIG
  Skattereduktion medges inte för den som är begränsat skattskyldig i Sverige. För den som endast betalar kommunal fastighetsavgift i Sverige medges normalt inte skattereduktion för husarbete.
 • BORTFORSLING
  Bortforsling av avfall ger inte rätt till skattereduktion. Detta gäller såväl bortforsling av hushålls- och trädgårdsavfall som bortforsling av byggmaterial och annat skräp. Till bortforsling räknas även tömning och röjning av exempelvis förråd då avfallet (gäller även möbler, bråte m.m.) transporteras bort från bostaden.
 • BRYGGOR
  Reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av brygga ger inte rätt till skattereduktion eftersom bryggan inte är att jämställa med ett komplementhus.
 • BYGGLOVSHANDLINGAR
  Administrativa kostnader för bygglovshandlingar ger inte rätt till skattereduktion.
 • DÖDSBO
  Ett dödsbo kan endast få skattereduktion för arbeten som utförts före dödsfallet. Flyttstädning i samband med avveckling av boet ger inte rätt till skattereduktion. Läs också Skatteverkets ställningstagande som berör denna punkt.
 • DÖRRAR I BOSTADSRÄTT
  Byte av ytterdörr i bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion. Däremot kan bostadsrättsinnehavaren få skattereduktion för byte av innerdörrar. Tillverkning av måttbeställda dörrar i företagets lokaler ger inte rätt till skattereduktion.
 • EKONOMIBYGGNAD
  Reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad på en byggnad som är taxerad som ekonomibyggnad ger inte rätt till skattereduktion.
 • ENERGIDEKLARATION
  Upprättande av energideklaration ger inte rätt till skattereduktion.
 • FJÄRRVÄRME — BOSTADSRÄTT
  Nedgrävning och installation av fjärrvärme till bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion.
 • FRIGGEBOD
  Nybyggnad av friggebod eller annat komplementhus ger inte rätt till skattereduktion. Om- eller tillbyggnad samt reparation av befintlig friggebod kan ge rätt till skattereduktion.
 • FUKTMÄTNING
  Fuktmätning ger inte rätt till skattereduktion.
 • FÖNSTER — BOSTADSRÄTT
  Byte av fönster i bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion. Vid fönsterbyte ger varken byte av ytter- eller innerfönster rätt till reduktion. Däremot ger arbetskostnad för arbeten på insidan av befintliga fönstren rätt till skattereduktion.
 • FÖRSÄKRINGSERSÄTTNING
  Om försäkringsersättning lämnats för del av arbetskostnaden medges inte skattereduktion för någon del av det arbete som utförts. Om det klart framgår att ersättningen endast avser material kan det utförda arbetet ge rätt till skattereduktion. Läs också Skatteverkets ställningstagande som berör denna punkt.
 • GARAGE
  Nybyggnad av fristående garage ger inte rätt till skattereduktion. Garage som är ihop byggt med befintligt småhus är att jämställa med tillbyggnad och ger rätt till skattereduktion. Ett garage får anses vara ihop byggt med huset om det finns en dörr mellan det befintliga huset och garaget eller om garagets yttervägg till 75 procent eller mer består av bostadshusets yttervägg.
 • GRÄSMATTA
  Anläggning av gräsmatta ger inte rätt till skattereduktion.
 • HISS — I BOSTADSRÄTTSFÖRENING
  Renovering av hiss i bostadsrättsförening ger inte rätt till skattereduktion.
 • INSTALLATION
  Installation av maskiner och inventarier ger inte rätt till skattereduktion. Exempel på installation av inventarier är inkoppling av tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, kyl, frys, spis, larm och parabolantenn. Installationer som medför mer omfattande byggåtgärder kan ge rätt till skattereduktion.
 • KOMMUN
  Husarbeten som köps av stat, kommun eller landsting ger inte rätt till skattereduktion. Husarbete som köps av kommunala bolag kan ge rätt till skattereduktion förutsatt att ersättningen som betalas är marknadsmässig.
 • KOMPLEMENTHUS
  Nybyggnad av komplementhus ger inte rätt till skattereduktion. Däremot kan du få skattereduktion för om- och tillbyggnad samt renovering av ett befintligt komplementhus.
 • KONVERTERINGSSTÖD
  Konverteringsstödet är ett statligt stöd/bidrag och har kunden som fastighetsägare erhållit detta kan kunden inte få skattereduktion för det arbete som kunden har fått konverteringsstöd för.
 • KOOPERATIVA HYRESRÄTTER
  Rotarbeten som utförs i kooperativa hyresrätter ger inte rätt till skattereduktion.
 • KVALITETSANSVARIG
  Arbete som kvalitetsansvarig ger inte rätt till skattereduktion.
 • LARM
  Installation av larm ger inte rätt till skattereduktion.
 • LÅS – BOSTADSRÄTT
  Byte av lås i ytterdörr i bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion.
 • MARKARBETEN — STEN/PLATTLÄGGNING
  Sten- eller plattsättning i trädgården ger inte rätt till skattereduktion.
 • MARKISER — BOSTADSRÄTT
  Montering av markiser på bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion. Inte heller service av befintliga markiser ger rätt till skattereduktion.
 • MASKINKOSTNADER
  Kostnader för dyrbara maskiner såsom grävmaskin och utrustning för borrning för bergvärme och brunn ger inte rätt till skattereduktion.
 • MÄTNINGSARBETEN
  Mätarbeten ger inte rätt till skattereduktion.
 • NYBYGGNATION
  Nybyggande av bostadshus eller komplementhus ger inte rätt till skattereduktion. Inte heller om- och tillbyggnad som görs på nybyggda småhus och tillhörande komplementhus ger rätt till skattereduktion. Vilket innebär att skattereduktion inte medges för om- och tillbyggnader av nybyggda småhus under de första fem åren från småhusets färdigställande. Detta
  innebär att fastigheter med värde år 2004 kan få skattereduktion för arbete som görs år 2010 och fastigheter med värdeår 2005 kan få skattereduktion för arbete som görs år 2011 o.s.v.
 • NYBYGGNATION – VÄXTHUS
  Arbetskostnad för att bygga ett friliggande växthus ger inte rätt till skattereduktion.
 • NYBYGGNAD — RIVA ETT GAMMALT HUS OCH BYGGA ETT NYTT
  Skattereduktion medges inte för rivning av gammalt hus. Om ett äldre bostadshus eller komplementhus rivs och ett nytt hus uppförs räknas detta som nybyggnad oavsett om byggnationen sker på den gamla grunden eller att gammalt byggnadsmaterial återanvänds.
 • PERSIENNER
  Montering av persienner ger inte rätt till skattereduktion.
 • POOL
  Arbete på utomhuspool ger inte rätt till skattereduktion. Detta gäller även om poolen byggs in i befintlig altan som hör till huset. Reparation, tillbyggnad eller ombyggnad av inomhuspool ger rätt till skattereduktion.
 • SERVICE OCH REPARATIONER
  Reparation och service på maskiner och inventarier ger inte rätt till skattereduktion.
 • SKADEDJUR
  Skadedjursbekämpning ger inte rätt till skattereduktion. Arbetskostnad för byggtjänster som vidtas för att reparera efter skadedjurens framfart ger dock rätt till skattereduktion. Skattereduktion medges inte heller för bekämpning av mördarsniglar.
 • SKORSTEN – BOSTADSRÄTT
  Reparation av skorsten i bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion. Inte heller arbetskostnad för ombyggnad och tillbyggnad av skorstenen ger rätt till skattereduktion.
 • SOLPANELER
  Inmontering eller byte av solpaneler ger rätt till skattereduktion förutsatt att bidrag inte har medgetts. Service av solpaneler ger inte rätt till skattereduktion.
 • STAKET
  Arbetskostnad för reparation, ombyggnad eller nybyggnad av staket ger inte rätt till skattereduktion.
 • STENSÄTTNING
  Stensättning ger inte rätt till skattereduktion.

Fråga mig!

Emil Holm

Emil Holm

Byggingenjör/Projektledare

Vill du komma i kontakt med oss?

Alltid kostnadsfria offerter och hembesök!

Kontakt oss
Maximal filstorlek: 20 MB