Takstolar

Av estetiska eller praktiska skäl kan det vara lämpligt att byta konstruktionen på taket vid en takrenovering, det vill säga byta ut takstolarna som bär taket. Många hus kan ha dålig avrinning och hantering av vatten på låglutande tak. Därför är det en bra idé vid takrenovering att byta form på taket för att minska fuktbelastning och undvika risk för fuktskador. Vid byte från låglutande tak till sadeltak behövs det nya takstolar och vi hjälper er gärna med dessa ritningar! Det kommer då förmodligen behövas ritningar för både fasadändring och för nya takstolar.

En takstolsritning visar konstruktionen på en takstol samt en beräkning på bärförmågan. Ritningen ska också visa att takets hållfastighet beräknats enligt aktuella konstruktionsregler EKS 11. En beräkning gällande aktuell snözon för fastigheten ska redovisas på ritningen. Hos oss får du takstolsritningarna med bland annat beräkningsunderlag, virkesdimensioner och monteringsanvisningar med dimensioner för spikplåt. Takstolarna kan antingen byggas på plats med spikplåt eller tillverkas i fabrik med pressplåt.

Efter att du mottagit din takstolsritning av oss behöver vi ett godkännande av denna. Det innebär att du som kund behöver se över så att utseendet och alla mått stämmer överens med det du vill ha. Du behöver dock inte lägga energi på att kolla så att det uppfyller alla byggnormer, det har vi självklart redan gjort!

Skulle du ha önskemål om ev. justeringar behöver du ta kontakt med den konstruktör som framställt ritningen. Gör gärna det så snart som möjligt så att dessa önskemål kan justeras. Tänk dock på att det kan vara svårt att göra större ändringar i detta skede och det kan då istället behövas en helt ny ritning. Glöm inte att vi är rikstäckande och kan framställa dina bygglovsritningar oavsett vart i landet du bor. Vi erbjuder dessutom alltid en personlig kontakt som är med er hela vägen från ansökan till beviljat startbesked.

Vi erbjuder alla våra ritningstjänster till ett fast pris!

Bygganmälan Attefallshus, fristående komplementbostadshus

 • Det måste finnas ett befintligt bostadshus på fastigheten
 • Byggnadsarean får högst vara 30 kvm (yttermått)
 • Byggnadshöjden från mark till taknock får högst vara 4 m
 • Attefallshuset måste placeras i närhet till huvudbyggnaden på fastigheten
 • Attefallshuset måste placeras minst 4,5 m från tomtgräns, annars krävs skriftligt godkännande från grannar
 • Placeras minst 30 m från järnväg

Fristående komplementbostadshus som kräver bygglov

 • Följs inte reglerna i kolumnen för bygganmälan krävs bygglov och huset klassas inte längre som ett Attefallshus
 • Om det inte finns något befintligt bostadshus på tomten
 • Byggnadsarean överstiger 30 kvm (yttermått)
 • Placeringen är närmare än 30 m från järnväg
 • Om det redan finns ett komplementbostadshus eller Attefallshus på tomten där Attefallsreglerna tidigare nyttjats.

Bygger du till exempel ett bostadshus större än 30 kvm prövas din bygglovsansökan mot gällande detaljplan eller andra kommunala bestämmelser i området. Följer byggnaden regler för Attefallshus behövs behöver du inte följa planbestämmelser och kan ansöka om bygganmälan.

Kontakta kommunen för att ta reda på om du bor i detaljplanerat område och vad som gäller för din fastighet. Ett vanligt krav inom detaljplanerade områden är att en viss procent av fastighetens area får bebyggas, vanligtvis mellan 20–30% av tomtarean.

Vad behöver jag som kund skicka in vid min förfrågan?

Uppge gärna vilken kommun det är som gäller i din förfrågan. Skicka även gärna med enklare skisser eller bilder på dina visioner för ditt projekt. Detta vill vi gärna ha med i förfrågan för att vi ska kunna snabba på handläggningstiden så mycket som möjligt för dig.

Vi på 2Snickare är med dig hela vägen och tar gärna över den större delen av bygglovsprocessen utöver själva byggandet. Det går givetvis också bra att beställa endast bygglovshandlingarna om så skulle önskas, men vi erbjuder hela paketet så att du som kund ska kunna känna dig så trygg som möjligt med att ha samma företag som både ritar och bygger ditt projekt.

Du är varmt välkommen att ringa oss på 018-14 33 14 eller maila oss på info@2snickare.se vid övriga frågor. Våra telefontider är måndag till fredag mellan 08–17.

Kontakt oss
Maximal filstorlek: 20 MB