Ändring av bärande konstruktion

Ibland kan det komma att behöva ändras i den bärande konstruktionen av många olika anledningar. Ni behöver då en ritning för ändring av bärande konstruktion inför er bygganmälan. Detta är något våra byggingenjörer gärna hjälper er med!

Med bärande konstruktion menas ett byggverks bärande delar. Alltså de delar som gör att byggnadsverket inte rasar ihop. En vanlig ändring i bärande konstruktion är av växling av bärande innervägg. Detta då innerväggen ska växlas av med en balk som måste dimensioneras.

Några exempel på bärande konstruktioner är:

  • Grund
  • Bjälklag
  • Takstolar
  • Stomme (Bärande ytterväggar och innerväggar)
  • Anmälan krävs för att kommunen ska kunna säkerhetsställa att samhällets kvar uppfylls. Däribland konstruktionen, brandsäkerheten och att tillgängligheten uppfylls. De ska dessutom vara dimensionerade att klara vind- och snölaster och även hållfasthet i händelse av brand.

Alla ändringar i bärande konstruktioner ska dimensioneras enligt europastandard EKS.11.

En teknisk anmälan behövs alltid vid ändringar i den bärande konstruktionen. Anmälan skickas till kommunen.

Fråga mig!

Emil Holm

Emil Holm

Byggingenjör/Projektledare

Fyll i formuläret för offertförfrågan!

Vi återkommer inom kort och erbjuder alltid kostnadsfria offerter och hembesök!

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.