Bygglov

Är det dags att ansöka om bygglov inför en ny, om eller tillbyggnation? I vissa fall räcker det med endast en bygganmälan men i större och omfattande projekt krävs det oftast bygglov.

Hur går en bygglovsansökan till?
Ett av de första stegen i en bygglovsansökan är att man måste ta fram befintliga ritningar. Dessa hämtar man hos Byggnadskontoret eller på Stadsarkivet i sin kommun. Vill man ha hjälp av en utbildad konstruktör för utförande av nya ritningar så är det steget efter och då finns vi här för att hjälpa er! Vi har byggingenjörer som framställer bygglovsritningar oavsett vart i landet ni bor.

Det är sedan lite olika vilka dokument och ritningar som behöver skickas in beroende på hur stort projektet är. Som oftast ska en bygglovsansökan innehålla en situationsplan samt huvudritningar. Det kan exempelvis vara arkitektritningar, konstruktionsritningar och planritningar. Då ritningarna är de viktigaste handlingarna i en ansökan är det viktigt att de är fackmannamässigt utfördara. När man pratar om fackmannamässigt utfört arbete kan det handla om att ritningarna ska vara skalenliga. Man behöver även använda rätt symboler och markeringar. Efter att ni sen fått ett beviljat startbesked måste ni börja bygga inom 2 år och vara färdiga inom 5 år.

Något viktigt att veta att ni behöver ett startbesked innan byggnationen får påbörjas. Detta gäller för en bygganmälan liksom för ett bygglov. Skulle man ändå påbörja byggnationen innan man fått ett startbesked kan en sanktionsavgift tas ut av er kommun. Det är en slags böter man för att man påbörjat arbetet innan man fått startbeskedet. En väldigt tråkig och onödig avgift med andra ord!

Fråga mig!

Emil Holm

Emil Holm

Byggingenjör/Projektledare

Fyll i formuläret för offertförfrågan!

Vi återkommer inom kort och erbjuder alltid kostnadsfria offerter och hembesök!

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.