Bygglov

Är det dags att ansöka om ett bygglov? I vissa fall räcker det med endast en bygganmälan men i större och omfattande projekt krävs det oftast bygglov.

Hur går en bygglovsansökan till?

Ett av de första stegen i en bygglovsansökan är att ta fram befintliga ritningar på fastigheten. Dessa handlingar hämtar man hos byggnadskontoret eller på stadsarkivet i sin respektive kommun. Därefter är det dags för framställande av nya bygglovsritningar vilka behöver vara fackmannamässigt utförda. Med det menar man att bygglovsritningarna ska vara skalenliga och att rätt symboler och markeringar används. Det är oftast en bra idé ta hjälp av en erfaren konstruktör då det är bygglovsritningarna som är den viktigaste delen i din bygglovsansökan, vilket är något våra konstruktörer gärna hjälper dig med!

Det är alltid lite olika vilka dokument och bygglovsritningar som behöver skickas in beroende på hur stort projektet är. Oftast ska en bygglovsansökan innehålla en situationsplan och huvudritningar, exempel på detta kan då vara arkiteksritningar, konstruktionsritningar och planritningar.

Något som är viktigt att känna till i denna process är att du alltid måste invänta ett godkänt startbesked innan byggnationen får påbörjas, vilket gäller för både bygglov och bygganmälan. Skulle man ändå påbörja byggnationen innan godkänt startbesked kan en sanktionsavgift tas ut av din kommun. Sanktionsavgift är en slags böter man får för att man har påbörjat arbetet innan man fått ett godkänt startbesked, vilket är en både tråkig och dyr avgift som man gärna undviker.

Efter att du sen fått ett beviljat startbesked måste du påbörja byggnationen inom 2 år och vara färdig inom 5 år. I vissa fall kan det även räcka med endast en bygganmälan och då handlar det oftast om mindre omfattande projekt.

Fråga mig!

Emil Holm

Emil Holm

Byggingenjör/Projektledare

Fyll i formuläret för offertförfrågan!

Vi återkommer inom kort och erbjuder alltid kostnadsfria offerter och hembesök!

Kontakt oss
Maximal filstorlek: 20 MB