Vad är en offert?

En offert är ett skriftligt förslag

När en kund vill inleda ett samarbete med ett företag kontaktar kunden oftast företaget för att få ett förslag på pris och villkor för en vara eller en tjänst. En offert kan vara både muntlig och skriftlig och när en sådan har lämnats kan kunden ta ställning till om ett samarbete ska inledas. Om inget annat skriftligt avtal upprättas kommer offerten att ses som bindande.

Hur vi jobbar

Vi på 2Snickare använder oss av Hantverkarformuläret eller ABS-kontrakt och våra offerter kan ses som underlag, som på intet sätt är skrivna i sten, inför fortsatta förhandlingar. Om offertens innehåll ändras så ändras naturligtvis priset i den ena eller andra riktningen, precis som om man lägger till eller plockar ur varor i en kundkorg i matvarubutiken. Olika fabrikat och modeller på exempelvis fönster eller terassvirke kostar olika mycket och beroende på vad ni som kund väljer att köpa så varierar slutpriset i offerten.

Vid större upphandlingar

Om ett skriftligt förslag gäller en större tjänst som exempelvis innehåller offentliga upphandlingar kallas detta för anbud. Ett anbud innebär dock det exakt samma som en offert, med skillnaden att ett anbud är bindande tills det att acceptfristen gått ut för att minska risken för spridning av känslig information.

Vad ska en offert innehålla?

Eftersom en offert är ett föreslaget säljdokument är det viktigt att samtliga delar som finns med i offerten är tydliga och riktiga. Det är inte bestämt enligt lag vad en offert ska innehålla och därför kan olika offerter se väldigt olika ut. Några punkter som är viktiga att ha med är dock:

  • Säljarens namn eller företagsnamnet samt kontaktuppgifter.
  • Beskrivning av vilken typ av tjänst eller vara som avses.
  • Pris exkl. moms och inkl. moms.
  • Hur länge priserbjudandet gäller.

När offerten har accepterats

Om kunden eller köparen accepterar offerten är avtalet bindande. Kunden kan därefter välja att acceptera enligt vissa villkor. Om kunden accepterar offerten i sin helhet utan ändringar och innanför den tidsram som erbjöds kallas det för ren accept. Om däremot vissa ändringar tillkommer kallas det för oren accept. Dessa ändringar kan vara att kunden försöker pruta eller inte går med på leveranstiden, och lämnar då företaget i fråga att åter ta ställning till kundens krav och förfrågan. Om företaget accepterar kundens nya förfrågan, sluts ett avtal.

mas-9

Foto: Arthur Poulin

Våra samarbetspartners.

Kom igång med ditt projekt

Går du i byggtankar?

Kontakta oss och få en kostnadsfri offert!

Boka kostnadsfritt möte

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

När du skickar din förfrågan godkänner du att vi sparar dina uppgifter