Tillbyggnad

Drömmer ni om en tillbyggnad eller är det något som bara behövs rent praktiskt? Anledningarna kan vara många men något som är säkert är att vi gärna hjälper er med er kommande tillbyggnads ritning! Vi gillar att förverkliga våra kunders projektdrömmar.

Vid en tillbyggnad krävs alltid ett bygglov eller en bygganmälan. Likaså ett beviljat startbesked. Detta gäller alltid vid en tillbyggnad på ett en- eller tvåbostadshus. Har ni koll på om det är en tillbyggnad utan eller med bygglov som rör ert projekt?

Ansökningsprocessen är generellt samma för både bygglov och bygganmälan. Det är oftast samma uppsättning ritningar och handlingar som ska fram. Skillnaden är att en anmälan går under attefalls reglerna och bryter mot planbestämmelser.

Ta alltid kontakt med er kommun för att veta om du ska ansöka om en anmälan eller ett bygglov. Ni behöver även få reda på om ni befinner er i ett detaljplanerat område och vad som gäller där ni bor.

Tillbyggnad som inte kräver bygglov

  •  Tillbyggnaden får max vara 15 kvm bruttoarea (uppmätt med utvändiga mått)
  •  Tillbyggnadens höjd får inte vara högre än byggnadshöjden på huset.
  • Grannens skriftliga medgivande om tillbyggnaden hamnar närmare än 4,5m från tomtgräns
  • Tillbyggnaden kräver en anmälan med beviljat startbesked innan arbete påbörjas

Tillbyggnad som kräver bygglov

  •  Tillbyggnaden är större än 15 kvm bruttoarea (uppmätt med utvändiga mått)
  •  Krav från detaljplan måste uppfyllas och appliceras på tillbyggnaden
  •  Detaljplanen bestämmer hur stor area som får byggas till, höjd, materialval osv.

Emil Holm

Byggingenjör/Projektledare

Fråga mig!

Emil Holm

Fyll i formuläret för offertförfrågan!

Vi återkommer inom kort och erbjuder alltid kostnadsfria offerter och hembesök!

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.