Garage

Vi har byggingenjörer som gärna hjälper er med era garage ritningar inför ert kommande projekt! Vi utför garage ritningar helt efter våra kunders önskemål men vi kan likväl själva skapa en ritning utifrån våra egna idéer och förslag om kund vill ha hjälp och input med handlingarna inför sitt bygglov eller bygganmälan

Det finns vissa kriterier som måste uppfyllas för att ni ska veta om ni ska söka om ett bygglov eller en bygganmälan. Här nedan kan ni se kriterier som kan ha betydelse om vad ni ska söka. Ett garage kan antingen byggas fristående eller i anslutning mot huset. Kontakta er kommun för att få ett utlåtande om hur ni ska gå vidare med bygglov eller bygganmälan för ert projekt. 

Det finns två olika typer av garage:

  • Är garaget fristående kallas det för komplementbyggnad.
  • Är garaget mot ett fristående hus kallas det för tillbyggnad.

Bygganmälan fristående garage

  • Byggnadsarea max 30 kvm (utvändiga mått)
  • Byggnadshöjd max 4 m
  • Placerad 4,5 m från tomtgräns, närmare gräns kräver skriftligt medgivande från grannar
  • Bygganmälan garage mot befintligt hus
  • Byggnadsarea max 15 kvm (utvändiga mått)
  • Byggnadshöjd inte högre än nock på befintligt hus

Uppfyller inte det tilltänkta garaget kriterierna för bygganmälan krävs det en bygglovsansökan. Önskar ni bygga till exempel ett garage större än 25 kvm prövas er bygglovsansökan mot gällande detaljplan. Även andra lokala bestämmelser i området kan ses över. Kontakta kommunen för att ta reda på om ni bor i detaljplanerat område och vad som gäller för er fastighet. 

 

Ett krav som är vanligt inom detaljplanerade områden är att en viss procent av fastighetens area får bebyggas. Vanligtvis mellan 20-30% av tomtarean.

Emil Holm

Emil Holm

Byggingenjör/Projektledare

Fråga mig!

Fyll i formuläret för offertförfrågan!

Vi återkommer inom kort och erbjuder alltid kostnadsfria offerter och hembesök!

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.