Friggebodar

Vi har byggingenjörer som gärna hjälper er med era friggebod ritningar inför ert kommande projekt! Vi utför ritningar för friggebodar helt efter våra kunders önskemål men vi kan likväl själva skapa en ritning utifrån våra egna idéer och förslag om kund vill ha hjälp och input med handlingarna inför sitt bygglov eller bygganmälan.

Förråd och friggebodar är komplementbyggnader och kräver endast en anmälan. Detta gäller ifall ni uppfyller vissa kriterier. Något som är viktigt att tänka på om ni bygger under attefalls reglerna är att ni har en begränsad yta. Det som gäller är en sammanlagd yta på 30 kvm mellan alla komplementbyggnader på fastigheten. Till exempel om ni redan har byggt ett garage på 20 kvm under attefalls regler får ni bara nyttja 10 kvm till ett förråd.

Bygger ni med bygglov prövas er komplementbyggnad mot gällande detaljplan. Även andra lokala bestämmelser kan ses över.

Bygglovsbefriade friggebodar, generella regler:

  • Det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
  • Det ska vara en komplementbyggnad dvs ej nyttjas som boende
  • Den ska vara fristående
  • Taknockshöjden får vara högst 3 m
  • Sammanlagt area mellan en eller flera friggebodar får vara högst 15 kvm
  • Den ska placeras minst 4,5 m från gräns (om du inte fått grannens medgivande)
  • Den ska placeras i omedelbar närhet till en-eller tvåbostadshus
  • Att friggeboden inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området
  • I vissa fall från kommun till kommun behöver du varken ett bygglov eller anmälan för att bygga ett förråd eller friggebod

Ska man bygga en friggebod som förråd utan lov eller anmälan krävs det oftast att byggnadsarean måste understiga 15 kvm. Detta inkluderar totalen mellan alla friggebodar och förråd på fastigheten. Ta kontakt med er kommun för att ta reda på vad som gäller för er.

Fråga mig!

Emil Holm

Emil Holm

Byggingenjör/Projektledare

Fyll i formuläret för offertförfrågan!

Vi återkommer inom kort och erbjuder alltid kostnadsfria offerter och hembesök!

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.