Attefallshus

Attefallshus

Har du planer på att bygga ett extra bostadshus på din fastighet? Det blir vanligare och vanligare att bygga komplementbostadshus även kallat Attefallshus på tomten i syfte att hyra ut, ha som gäststuga eller för att låta barnen flytta in där. Det smidiga med Attefallshus är att det inte är bygglovspliktigt utan anmälningspliktigt och bryter mot gällande planbestämmelser.

För bygganmälan Attefallshus ska det i princip in samma underlag och handlingar som för bygglov av enbostadshus men taxeringsavgifter och handläggning är snabbare och billigare. Det är lätt att få igenom en bygganmälan av ett Attefallshus förutsatt att alla kriterier för Attefallshus uppfylls. Vi hjälper dig gärna med dina kommande Attefallshusritningar. Våra byggingenjörer finns här för att förverkliga dina husdrömmar!

Vi kan skapa ritningar för Attefallshus helt efter våra kunders önskemål eller så kan vi lämna förslag på lämpliga Attefallshus för inspiration. Oavsett om du har färdiga egna visioner eller om du vill ha råd så hjälper vi dig gärna med ritningarna inför projektet!

Något att ha koll på är att det finns vissa kriterier som måste följas för att det ska klassas som ett Attefallshus. Har du koll på vad som gäller för bygganmälan Attefallshus? Till exempel så krävs inget bygglov vid en byggnation under 30 kvm, det räcker med en bygganmälan med tillhörande ritningar och handlingar.

Vi erbjuder alla våra ritningstjänster till ett fast pris!

Bygganmälan Attefallshus, fristående komplementbostadshus

 • Det måste finnas ett befintligt bostadshus på fastigheten
 • Byggnadsarean får högst vara 30 kvm (yttermått)
 • Byggnadshöjden från mark till taknock får högst vara 4 m
 • Attefallshuset måste placeras i närhet till huvudbyggnaden på fastigheten
 • Attefallshuset måste placeras minst 4,5 m från tomtgräns, annars krävs skriftligt godkännande från grannar
 • Placeras minst 30 m från järnväg

Fristående komplementbostadshus som kräver bygglov

 • Följs inte reglerna i kolumnen för bygganmälan krävs bygglov och huset klassas inte längre som ett Attefallshus
 • Om det inte finns något befintligt bostadshus på tomten
 • Byggnadsarean överstiger 30 kvm (yttermått)
 • Placeringen är närmare än 30 m från järnväg
 • Om det redan finns ett komplementbostadshus eller Attefallshus på tomten där Attefallsreglerna tidigare nyttjats.

Bygger du till exempel ett bostadshus större än 30 kvm prövas din bygglovsansökan mot gällande detaljplan eller andra kommunala bestämmelser i området. Följer byggnaden regler för Attefallshus behövs behöver du inte följa planbestämmelser och kan ansöka om bygganmälan.

Kontakta kommunen för att ta reda på om du bor i detaljplanerat område och vad som gäller för din fastighet. Ett vanligt krav inom detaljplanerade områden är att en viss procent av fastighetens area får bebyggas, vanligtvis mellan 20–30% av tomtarean.

Vad behöver jag som kund skicka in vid min förfrågan?

Uppge gärna vilken kommun det är som gäller i din förfrågan. Skicka även gärna med enklare skisser eller bilder på dina visioner för ditt projekt. Detta vill vi gärna ha med i förfrågan för att vi ska kunna snabba på handläggningstiden så mycket som möjligt för dig.

Vi på 2Snickare är med dig hela vägen och tar gärna över den större delen av bygglovsprocessen utöver själva byggandet. Det går givetvis också bra att beställa endast bygglovshandlingarna om så skulle önskas, men vi erbjuder hela paketet så att du som kund ska kunna känna dig så trygg som möjligt med att ha samma företag som både ritar och bygger ditt projekt.

Du är varmt välkommen att ringa oss på 018-14 33 14 eller maila oss på info@2snickare.se vid övriga frågor. Våra telefontider är måndag till fredag mellan 08–17.

Kontakt oss
Maximal filstorlek: 20 MB