Bygglovsguide

Attefallshus

Attefallshus

Har du planer på att bygga ett extra bostadshus på din fastighet? Det blir vanligare och vanligare att bygga komplementbostadshus även kallat Attefallshus på tomten i syfte att hyra ut, ha som gäststuga eller för att låta barnen flytta in där. Vi hjälper dig gärna med att ta fram de ritningar som behövs!

Läs mer

Takstolar

Av estetiska eller praktiska skäl kan det vara lämpligt att byta konstruktionen på taket vid en takrenovering, det vill säga byta ut takstolarna som bär taket. Vid byte från låglutande tak till sadeltak behövs det nya takstolar och vi hjälper dig gärna med dessa ritningar. Det kommer då förmodligen även behövas ritningar för både fasadändring och för nya takstolar vilket är något som vi också gärna hjälper till att framställa.

Läs mer

Bärande konstruktion

Det kan ofta bli tvunget att ändra i bärande konstruktioner i huset för att exempelvis kunna bygga en tillbyggnad eller få en öppen planlösning. Du behöver då en ritning och dimensioneringsunderlag för ändring av bärande konstruktion inför er bygganmälan. Detta är något våra byggingenjörer gärna hjälper dig med!

Läs mer

Altan

Att bygga altan är oftast en snabb och enkel lösning för att få en större yta som upplevs väldigt härlig och lyxig. Våra byggingenjörer hjälper er gärna med ritningar och relevanta dokument som kan behövas.

Läs mer
Stort bostadshus

Bostadshus och fritidshus

Är det dags att förverkliga drömmen om ett fristående bostadshus? Vi hjälper er gärna med ritningar inför projektet så som vi hjälpt våra kunder med det i flera år.

Läs mer

Carport

Vid byggnation av en carport behövs alltid ett bygglov eller en bygganmälan. Vi hjälper er gärna med ritningarna inför ert kommande projekt!

Läs mer

Farstu, farstukvist eller skärmtak

En farstukvist byggs alltid framför huvudentrén till byggnaden, oftast är det en veranda med tak över. Våra byggingenjörer besitter god erfarenhet gällande dessa typer av ritningar och hjälper er gärna.

Läs mer

Fasadändring

Bygglov behövs för att byta färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på en byggnad. Samma sak gäller om ni exempelvis skulle sätta in nya fönster, dörrar eller balkonger. Vi hjälper er gärna med ritningarna!

Läs mer

Friggebod

Våra byggingenjörer har stor erfarenhet och bred kunskap gällande ritningar för bygganmälan och bygglov. Funderar på att bygga ett förråd eller en friggebod så hjälper vi er gärna!

Läs mer

Fönster

Nästan all ändring av fönster eller dörrar på ett hus är bygglovspliktiga. Vi hjälper er gärna att ta reda på vad som gäller för er och med att ta fram ritningar.

Läs mer

Ytterdörrar

Nästan all ändring av fönster eller dörrar på ett hus är bygglovspliktiga. Vi hjälper er gärna att ta reda på vad som gäller för er och med att ta fram ritningar.

Läs mer

Garage

Ska ni bygga ett garage krävs det oftast ett bygglov eller en bygganmälan. Vi har byggingenjörer som gärna hjälper till att ta fram rätt ritningar som behövs.

Läs mer

Inglasat uterum

Ska ni bygga ett inglasat uterum? Ska uterummet vara mindre än 15 kvm räcker det många gånger endast med en anmälan. Vi hjälper er gärna med ritningarna!

Läs mer

Mur

Går ni i tankar att skaffa er staket, plank eller stödmur? De mest vanliga anledningarna till det är att kunna markera tomtgränsen och sätta upp insynsskydd. Vi har byggingenjörer som gärna hjälper er med ritningarna.

Läs mer

Stödmur

Går ni i tankar att skaffa er staket, plank eller stödmur? De mest vanliga anledningarna till det är att kunna markera tomtgränsen och sätta upp insynsskydd. Vi har byggingenjörer som gärna hjälper er med ritningarna.

Läs mer

Staket

Går ni i tankar att skaffa er staket, plank eller stödmur? De mest vanliga anledningarna till det är att kunna markera tomtgränsen och sätta upp insynsskydd. Vi har byggingenjörer som gärna hjälper er med ritningarna.

Läs mer

Plank

Går ni i tankar att skaffa er staket, plank eller stödmur? De mest vanliga anledningarna till det är att kunna markera tomtgränsen och sätta upp insynsskydd. Vi har byggingenjörer som gärna hjälper er med ritningarna.

Läs mer

Staket, plank eller stödmur

Går ni i tankar att skaffa er staket, plank eller stödmur? De mest vanliga anledningarna till det är att kunna markera tomtgränsen och sätta upp insynsskydd. Vi har byggingenjörer som gärna hjälper er med ritningarna.

Läs mer
Takkupa

Takkupa

Ett trevligt sätt att utöka storleken och ljusinsläppet i sitt hus är att bygga en takkupa. Våra byggingenjörer har stor kunskap och bred erfarenhet kring dessa typer av ritningar och hjälper er gärna!

Läs mer
Tillbyggnad hus

Tillbyggnad

Det krävs alltid ett bygglov eller en bygganmälan vid en tillbyggnad. Vi hjälper gärna till med att ta reda på vad som är aktuellt för er och att ta fram rätt ritningar.

Läs mer

Byggprocessen

1 Bygglov/Bygganmälan

Först behöver ni ta kontakt med Uppsala stadsbyggnadskontor för att berätta om er idé. Uppge för kommunen vad ni vill göra så kan ni få ett förhandsbesked om de tycker ni ska gå vidare med att ta fram ritningar och handlingar för lov eller anmälan.

Uppsala kommun kommer ge er en checklista för vilka handlingar och ritningar som krävs för den typ av lov och anmälan ni behöver ansöka om.

Befintliga ritningar underlättar projekteringsarbetet då de används som referens, finns det inga ritningar på er fastighet behöver vi komma ut och mäta upp ert befintliga hus.

Ett kartunderlag behövs som underlag till att göra ritningen som kallas Situationsplan. Uppsala kommun kommer berätta för er vilket kartunderlag som ska användas och ifall den måste beställas eller kan hämtas gratis.

Nu har ni de underlag som vi behöver för att göra en första bedömning av projekteringskostnaden, vi behöver även en skiss eller en beskrivning om vad ni vill göra. Handritade skisser eller referensbilder från andra hus fungerar utmärkt

2 Projektering

Fyll i vårt kontaktformulär så tar vi kontakt med er så snart som möjligt. Det är väldigt hjälpsamt om ni redan har tagit fram handlingar enligt ovan. Se punkt 1.2 och Se punkt 1.3

När vi mottagit alla handlingar kan ni få ett budgetpris för projekterskostnaden, och vi skickar en offert för accept. Se punkt 2.1

När offerten är accepterad startar projekteringen.

Ett modell skapas i 3D och ett första utkast skickas för feedback gällande projektets form, storlek och utseende.

När beställare är nöjd med utformningen och utseendet av modellen görs det detaljerade bygglovshandlingar i 2D ur den projekterade 3D-modellen.

När beställare är nöjd med utformningen och utseendet av modellen görs det detaljerade bygglovshandlingar i 2D ur den projekterade 3D-modellen.

Tillsammans med ritningarna behöver ni skicka med en kontrollplan och eventuella andra övriga handlingar enligt checklista från kommun. Dessa eventuella övriga handlingar kan ni beställa av oss. Se punkt 1.2

Överlämning av samtliga handlingar och ritningar, nu är det ni som äger ritningarna.

Här gör ni en komplett ansökan med hjälp av våra ritningar och handlingar. Ansökan måste skickas in av beställare, vi finns tillgängliga om ni behöver hjälp med ansökan.

Kommunen kan begära kompletteringar eller ytterliggare ritningar för att ni ska få startbesked, även om lov eller anmälan är beviljat behöver ni ett startbesked för att påbörja byggnationen.

Nu har ni fått startbesked och kan påbörja byggnationsdelen av byggprocessen.

Det kan va svårt att jämföra offerter för byggnation då det ofta skiljer i kvalité och detaljering i offerter. För att det ska bli enkelt för er att jämföra offerter och vara säkra på att byggföretagen räknar på samma material och utförande kan vi ta fram offertunderlag gällande material och arbetsutförande som följer svensk byggstandard. Det kan ni använda som underlag för att ta in offerter från byggföretag. Då blir det lätt att jämföra priser och offerter då byggföretagen lämnar offert enligt de underlag och ritningar vi har tagit fram åt er.

3 Byggnation

Checklista gällande byggnation från offert till slutbesked :

  • Ta in offerter från byggföretag
  • Val av entreprenör och accepterande av offert
  • Start och färdigställande av projekt enligt lov eller anmälan.
  • Eventuell besiktning
  • Skicka in ifylld kontrollplan
  • Slutbesked